.

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

Przetargi archiwalne

Dostawa samochodu śmieciarki na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa

 • Data ogłoszenia: 25.11.2015.
 • Numer ogłoszenia: 319128 - 2015.
 • Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 • Termin składania ofert: 04.12.2015.
 • Status: ZAKOŃCZONY.
 • Rodzaj zamówienia: dostawy
 • Załączniki: ogłoszenie, SIWZ.
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 •  

  Dostawa fabrycznie nowego samochodu śmieciarki

   

  Więcej…

   

  Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

  Zamówieni publiczne na usługę na: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 20 03 01 
   

  Więcej…

   

  Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

  Przetarg nieograniczony na usługę na: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków we Wschowie, woj. lubuskie

  Więcej…

   

  Budowa kanału sanitarnego

  Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na: Budowę kanału sanitarnego, przepompowni ścieków oraz rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych w obrębie Wschowa – Przyczyna Dolna.

  Więcej…

   
  Więcej artykułów…