.

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Przetargi aktualne

Informacja o złożonych ofertach w przetargu nieograniczonym

2018-11-08

pn. WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE z dnia 07.11.2018 r.

 

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10,

67-400 Wschowa


  1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia:            340 000 zł brutto.
  2. Oferty otwarto dnia 07.11.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.
  3. Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:

Więcej…

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

2018-10-30 20:35:00

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10;
67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIETermin składania ofert upływa w dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 9:45.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat.

W załączeniu  pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.


Prezes Zarządu 
Marzena Janik

 

Więcej…

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PN.: " Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o." ZPSK.03.I.2018

2018-08-31 10:55:09


Spółka Komunalna Wschowa w dniu 02.08.2018 r. udzieliła zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.


Ogłoszenie nr 500208649-N-2018 z dnia 31-08-2018 r.

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 577670-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Więcej…

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PN.: "WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SPÓŁCE KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O." ZPSK.04.I.2018

2018-08-27 09:12:50

 

Spółka Komunalna Wschowa w dniu 03.08.2018 r. udzieliła zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.


Ogłoszenie nr 500204616-N-2018 z dnia 27-08-2018 r.

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.: "WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SPÓŁCE KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O."

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 574087-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500153901-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Więcej…

 

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-07-25 16:24:09

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o numerze  ZPSK.03.I.2018 pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”

Załącznik: Zawiadomienie o wyborze najk. oferty strona int.pdf

 
Więcej artykułów…