.

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Woda

Awaria magistrali wodociągowej

 

Spółka Komunalna  informuje, że w wyniku awarii magistrali wodociągowej DN300 w rejonie ul. Starowiejskiej mogą wystąpić problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

Za utrudnienia przepraszamy

 

UWAGA WŁAŚCICIELE DZIAŁEK BUDOWLANYCH NA OSIEDLU ZACISZE


Urząd Miasta i Gminy oraz Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.  informuje o trwających pracach związanych z projektowaniem, a w kolejnych etapach z wykonaniem uzbrojenia w wodę i kanalizację sanitarną terenów na Osiedlu Zacisze we Wschowie. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich osób zainteresowanych doprowadzeniem wody i odprowadzeniem ścieków z działki/działek o kontakt osobiście z działem Wodociągów i Kanalizacji ul. Kazimierza Wielkiego 24 lub telefonicznie (tel.65-540-16-24) w celu ustalenia lokalizacji studzienek, trójników pod przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

W załączeniu koncepcja projektowa i zakres uzbrojenia terenów Osiedla Zacisza

 

Nowe taryfy na wodę

2018-06-28 07:56:28

Spółka Komunalna  Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie przy ul. Daszyńskiego 10 na podstawie art. 24c ust. 2 w związku z 27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. 1  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) informuje, że od 5 lipca 2018 r. na okres 3 lat obowiązują taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Wschowa przedstawione w załączniku:

Decyzja wr.ret.070.287.2018.PK

 

Sprostowanie do ogłoszenia o taryfie


Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że w związku z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U z 2017r., 2180), która weszła w życie 12.12.2017r., od  1 stycznia 2018 roku  do 9 czerwca 2018 ceny za wodę i ścieki dla mieszkańców Wschowy  i Przyczyny Dolnej pozostają na poziomie cen z 2017 roku.

 

Komunikat dla mieszkańców Wschowy i Przyczyny Dolnej

 

UWAGA MIESZKAŃCY WSCHOWY
I PRZYCZYNY DOLNEJ !!!

Spółka Komunalna Wschowa informuje, że po wykonaniu badań kontrolnych próbek wody pobranych z Ujęcia Wody i sieci
wodociągowej na terenie miasta stwierdzono, że jakość wody odpowiada normom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015r. wsprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 0 Poz. 1989).
Od dnia dzisiejszego tj. 12.12.17r. woda z kranu nadaje się do spożycia bez konieczności przegotowania.

Komunikat w sprawie jakości wody. 

UWAGA MIESZKAŃCY WSCHOWY I PRZYCZYNY DOLNEJ

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. informuje, że w związku ze stwierdzeniem pogorszenia jakości mikrobiologicznej wody podjęło działania prewencyjne. Polegają one na monitorowaniu sieci wodociągowej
i rozpoczęciu procesu chlorowania sieci.

W pobranych próbkach nie stwierdzono bakterii E. coli i enterokoków, dlatego ujęcie wody  nie zostało zamknięte przez PPIS w Nowej Soli, a jedynie wydano zalecenie przegotowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak również przegotowywanie wody służącej do mycia naczyń oraz czyszczenia powierzchni mających kontakt z żywnością.

 

Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli

Dotyczący jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego we Wschowie zaopatrującegow wodę mieszkańców Wschowy oraz Przyczyny Dolnej

Komunikat Nr 34 z dnia 7 grudnia 2017 r.

Uwaga! Dokument pdf może wyświetlać się w niewłaściwy sposób w niektórych przeglądarkach internetowych, do tego celu zalecamy użycie oprogramowania Adobe Reader

 
Więcej artykułów…