.

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.” ZPSK.01.I.2019


Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632,

Zawiadamia, że  w związku z pytaniami odnośnie przedmiotowego zamówienia Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert do dnia 22.02.2019 r. do godz. 09:50, tym samym uległ zmianie termin otwarcia ofert na dzień 22.02.2019 r. godz. 10:00, co spowodowało zmianę treści ogłoszenia w BZP.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

W załączeniu wyjaśnienia związane z treścią SIWZ, zmieniony po wyjaśnieniach załącznik nr 7 – projekt umowy oraz treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 512373-N-2019 z dnia 08.02.2019 r

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Załącznik nr 7 - projekt umowy