.

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

2019-02-08 18:13:13

 

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10;
67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

„DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.” (nr postępowania ZPSK.01.I.2019)

Termin składania ofert upływa w dniu 18 lutego 2019 r. o godz. 9:50.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat.

W załączeniu  pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.

 

Prezes Zarządu 
Marzena Janik

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. SIWZ

2. Załącznik nr 1 - formularz oferty

3. Załącznik nr 2 - spełnienie warunków umowy

4. Załącznik nr 3 - ośw. dot. przesłanek wykluczenia

5. Załącznik Nr 4 - zobowiazanie

6. Załącznik Nr 5 - ośw. dot. gr. kap.

7. Załącznik nr 6 - wykaz dostaw

8. Załącznik nr 7 - projekt umowy