.

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Powtórne zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu dostawczego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa

 

„ W związku z brakiem ofert na zapytanie ofertowe z dn. 24.04.2018 r."

ZAPYTANIE O OFERTĘ

 

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa,
KRS 0000170632.

składa w trybie bezprzetargowym –
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
- zapytanie o ofertę na :

„Zakup i dostawę samochodu dostawczego

na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”


Aktualna specyfikacja wraz z załącznikami poniżej:

 

Załączniki:

1.Specyfikacja zamówienia

2. Załączniki do specyfikacji

 

Termin składania ofert upływa dn. 31.05.2018 r. o godz. 10:00