.

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Przetargi archiwalne

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na zapytanie:

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

Treść zawiadomienia.

 

Zaproszenie do składania ofert – zapytanie o ofertę

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

ZAPYTANIE O OFERTĘ

Zamawiający składa w trybie bezprzetargowym – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - zapytanie o ofertę na sukcesywną dostawę paliwa płynnego (oleju napędowego ON) na potrzeby Zamawiającego.

Więcej…

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków we Wschowie, woj. lubuskie - zawiadomienie.pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Wschowa: WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓ W ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE
Numer ogłoszenia: 401728 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. , ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5402605, faks 65 5402607. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sk.wschowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

Więcej…

 

Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE.

Więcej…

 
Więcej artykułów…