.

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Edukacja ekologiczna

Nagrody za świadomość proekologiczną

Świadomość proekologiczna jest jedna z najważniejszych cech powadzenia programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To od niej zależy suma mas odzyskanych surowców z odpadów produkowanych przez mieszkańców. Prowadzenia nowoczesnej gospodarki odpadami i nie uwzględnię w niej działań związanych z szeroko pojętą edukacja ekologiczną, stawia selektywną zbiórkę z góry na pozycji przegranej. Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. od 2006 roku wprowadziła ekoedukacyjny program pod sztandarowym hasłem - "Segreguję - Jestem O.K." którego corocznym podsumowaniem są Wschowskie Dni Recyklingu. 
 

Więcej…