.

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

Przetarg nieograniczony na usługę na: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków we Wschowie, woj. lubuskie

  1. Data ogłoszenia: 06.12.2012r.
  2. Termin składania ofert: 17.12.2012r.
  3. Rodzaj zamówienia: usługa
  4. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  5. Status: zakończony
  6. Nr postepowania: ZP/5/XII/2012
  7. Załączniki: SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu
  8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.