.

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Konkurs na kartkę świąteczną

Regulamin konkursu plastycznego na kartkę świąteczną wykonaną z odpadów.
 1. Organizator:
  - Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o. o.
 2. Cele konkursu:
  - promowanie działań recyklingowych, a w szczególności potrzeby prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  - doskonalenie umiejętności powtórnego wykorzystania zużytych materiałów,
  - kształcenie zdolności plastycznych i pobudzenie wyobraźni. 
 3. Treść pracy:
  - uczestnicy konkursu powinni przedstawić swoje prace na formacie A5 lub A6,  
  - praca powinna zachować charakter i cechy kartki świątecznej, 
  - technika pracy dowolna, praca powinna być wykona z odpadów.
 4. Uczestnicy konkursu:
  - w konkursie biorą udział przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych.
 5. Warunki uczestnictwa:
  - praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora, wiek i nazwę szkoły(opis powinien być umieszczony w prawym dolnym rogu kartki na ostatniej stronie).
 6. Kryteria oceny prac:
  - zgodność z tematem, 
  - estetyka i pomysłowość.
 7. Postanowienia końcowe:
  - szkoła lub przedszkole może wystawić do 10 prac konkursowych, 
  - oceny prac dokona wyznaczona komisja konkursowa składająca się z osób związanych z światem sztuki i recyklingu. 
  - termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród podany będzie po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
Termin nadsyłania prac do dnia 05.12.2012r. do godz. 15.00 na adres:
Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 10
67-400 Wschowa

Organizator.