.

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

VII Wschowskie Dni Recyklingu 2012

Regulaminy konkursów

Termin:
04.10 -07.10.2012r.
Organizator: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie.
Cele konkursów:
 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i jej znaczenia,
 • nabywanie i pogłębianie umiejętności obserwacji przyrody bez negatywnych wpływów na otaczające nas środowisko,
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania problemów i zagrożeń współczesnego świata,
 • kształcenie zdolności plastycznych i pobudzenie wyobraźni,
 • kształcenie zdolności artystycznych,
 • prezentowanie i promowanie zainteresowań wokalnych dzieci,
 • promowanie działań recyklingowych, a w szczególności potrzeby prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 • doskonalenie umiejętności powtórnego wykorzystania zużytych materiałów.

Dla każdego:

Regulamin festiwalu piosenki ekologicznej
Treść pracy:
 • teksty piosenek powinny być związane z ekologią(preferowane polskie przeboje),
 • dopuszcza się wykonanie utworów: a/capella, z akompaniamentem, z podkładem z kasety lub płyty CD. Organizator prosi o przekazanie najpóźniej na 20 minut przed rozpoczęciem festiwalu potrzebnych podkładów muzycznych z dokładnym opisem,
 • czas trwania występu zespołu lub solisty – max 5 minut.
 •  
Uczestnicy konkursu:
 • w konkursie biorą udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich,
 • szkoła może być reprezentowana przez jeden zespół i jednego solistę.
Warunki uczestnictwa:
 • zgłoszenie powinno zawierać opis: adres i telefon szkoły lub przedszkola, nazwisko opiekuna, imienna lista solistów , nazwę zespołu (skład zespołu).
Kryteria oceny:
 • wykonanie piosenki – umiejętności wokalne, walory muzyczne,
 • interpretacje muzyczną utworu,
 • twórczość własną,
 • występy będą oceniane w grupach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i liceum.
Terminy:
 • festiwal odbędzie się 04.10.2012r. (miejsce i godzina podana będzie w programie).
Oceny dokona wyznaczona komisja konkursowa składająca się z osób związanych ze światem sztuki i recyklingu.
Najlepsze zespoły i wokaliści wystąpią na scenie ekojarmarku.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród planowane jest po zakończeniu festiwalu.
Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 26.09.2012r.


Dla przedszkolaków:

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Kwiaty recyklingu”
Treść pracy:
 • treścią konkursu jest wykonanie makiet kwiatów z wykorzystaniem surowców podlegających recyklingowi,
 • technika pracy i forma prezentacji dowolna,
 • każda szkoła może przedstawić do konkursu dowolną ilość prac,
 • przykładowe prace.

Uczestnicy konkursu:

 • konkurs skierowany jest do przedszkoli,
 • uczestnikiem konkursu może być mała grupa(do 5 osób) przedszkolna lub indywidualnie.
Warunki uczestnictwa:
 • zgłoszenie uczestnictwa.
Kryteria oceny prac:

 • zgodność z tematem,
 • estetyka i pomysłowość.
Oceny prac dokona wyznaczona komisja konkursowa składająca się z osób związanych ze światem sztuki i recyklingu.
Prezentacje i ogłoszenie wyników prac planowane jest na ostatni dzień obchodów dni recyklingu „Ekojarmark”.
Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 28.09.2012r.


Dla uczniów szkół podstawowych.

Olimpiada wiedzy o recyklingu.
 • Olimpiada odbędzie się 05.10.2012r. (miejsce i godzina podana będzie w późniejszym terminie).
 • Oceny dokona wyznaczona komisja konkursowa.
 • Zakres wiedzy w zawartych pytaniach testowych dostosowany będzie do poziomu klas I-VI szkoły podstawowej.
 • W przypadku konieczności dogrywki pytania dodatkowe mogą wybiegać poza poziom wiekowy klas I-VI szkoły podstawowej.
 • Zwycięzca otrzyma tytuł lidera wiedzy o recyklingu i pamiątkową statuetkę. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 28.09.2012r.


Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i średnich:

Regulamin konkursu fotograficznego pt. „Wschowska wieża ciśnień” 
Treść konkursu:
 • praca w formie zestawu czterech fotografii musi przedstawiać wschowską wieżę ciśnień,
 • zestaw musi się składać z czterech fotografii w kategoriach: pierwsze foto – wieża w krajobrazie drugie foto – wieża nocą trzecie foto – widok z wieży czwarte foto – impresje z wieżą,
 • na odwrocie pracy powinien znajdować się opis zawierający (imię i nazwisko autora i nazwę jednostki oświatowej),
 • wymiary poszczególnych fotografii w zestawie – obowiązkowy format A5 2 .
Uczestnicy konkursu:
 • w konkursie biorą udział szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie,
 • konkurs ma charakter indywidualny,
 • dopuszcza się udział kilku autorów jednej pracy z zastrzeżeniem przyznania nagrody o charakterze indywidualnym.
3 . Kryteria oceny prac:
 • zgodność z tematem,
 • estetyka i pomysłowość.
Postanowienia końcowe:

Główna nagroda:
Urządzenie wielofunkcyjne HP PhotoSmart C4680 AiO ufundowany przez firmę

KAJA Komputer Krzysztof Jasek oraz TB Print


 


 
 • autorzy prac zgłoszonych, nagrodzonych i wyróżnionych wyrażają zgodę na ich bezpłatne wykorzystanie w ramach: działań promocyjnych konkursu, publikacji prasowych związanych z konkursem, wystaw pokonkursowych, innych projektów organizowanych przez Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o.,
 • prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane do szkół,
 • oceny prac dokona wyznaczona komisja konkursowa składająca się z osób związanych ze światem sztuki i recyklingu,
 • ogłoszenie wyników i prezentacja fotogramów planowane jest na ekojarmaku.
WAŻNE: 
Na potrzeby konkursu organizator umożliwi wejście do wnętrza wieży za wcześniejszym uzgodnieniem terminu. Adres do informacji: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Termin nadsyłania prac do dnia 28.09.2012r.


Dla każdego:
Regulamin konkursu na instrument muzyczny wykonany z puszek aluminiowych
Treść pracy:
 • uczestnicy konkursu powinni przedstawić swoje prace w dowolnej formie plastycznej,
 • praca powinna zachować charakter i cechy wydającego dźwięk instrumentu muzycznego,
 • każda szkoła może przedstawić do konkursu dowolną ilość instrumentów.
Uczestnicy konkursu:

w konkursie biorą udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Warunki uczestnictwa:
 • praca powinna zawierać opis:
  imię i nazwisko autora, adres i telefon szkoły , nazwisko opiekuna.
Kryteria oceny prac:
 
 • prezentacja i ocena prac przewidziana jest na ostatni dzień obchodów dni recyklingu „Ekojarmark”,
 • prezentacja polegać będzie na krótkim zademonstrowaniu właściwości muzycznych instrumentu
 • Poszczególne szkoły mogą występować jako jeden zespół muzyczny,
 • zgodność z tematem,
 • estetyka i pomysłowość.
Na zakończenie konkursu wszyscy uczestnicy stworzą wielką orkiestrę recyklingową i razem zagrają zaplanowany przez organizatora utwór (tytuł i nazwa utworu podana będzie w późniejszym terminie).
Oceny prac dokona wyznaczona komisja konkursowa składająca się z osób
związanych z światem sztuki i recyklingu.
Termin nadsyłania zgłoszeń prezentacji do dnia 03.10.2012 r.

Konkurs „Segreguję - Jestem O.K.”
W dniu 06.10.2012 r. na scenie „Ekojarmarku 2012” zostanie podsumowana VI edycja konkursu „Segreguję – Jestem O.K. 2011-12”.

Postanowienia końcowe
Do każdego konkursu przewidziane są nagrody.
Nadesłanie zgłoszeń na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu przez uczestnika.
Zgłoszenia i prace konkursowe należy kierować na adres:
Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 10
67-400 Wschowa
Informacja telefoniczna 65 540 26 05 wew. 23 lub 693997113
adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 Zapraszamy szkoły do wystawienia swojego stanowiska promocyjnego na planowanym „Ekojarmarku” w dniu 06.10.2012 r., gdzie można będzie zaprezentować osiągnięcia szkoły. Ocena stoisk wliczona będzie do ogólnej klasyfikacji punktowej. Własne inicjatywy realizowane przez jednostki oświatowe w ramach „VII Wschowskich Dni Recyklingu 2012” są punktowane.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminach konkursów.
Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883)

Organizator: Spółka Komunalna Sp. z o.o.
Koordynator konkursów: Halina Drgas – Członek Zarządu Spółki