.

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Kolejne wyróżnienia dla Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

W podniosłej atmosferze panującej w legendarnym pawilonie 11 "Iglica" na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, władze Spółki - Halina Drgas, Roman Żaczyk i Jerzy Janowski, odebrali kolejne wyróżnienia w finale IX edycji konkursu "Przeglądu Komunalnego" o Puchar Recyklingu organizowanego od 2000 roku przez spółkę ABRYS zPoznania. Spółka otrzymała:
- wyróżnienie w kategorii "Srebrna Puszka ",
- wyróżnienie w kategorii "Zielony Kontakt".

 

Jak co roku nagrody za udział w konkursie wręczane są na uroczystej Gali w pierwszym dniu Międzynarodowych Targów POLEKO 2008, w ramach Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego, w którym uczestniczy każdego roku blisko 500 przedstawicieli administracji państwowej, władz samorządowych, sektora usług komunalnych, polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz innych instytucji i organizacji związanych z działalnością na rzecz ochrony środowiska.
Konkurs skierowany jest do urzędów gmin i starostw powiatowych, przedsiębiorstw i zakładów gospodarki komunalnej oraz innych podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenie na usuwanie odpadów stałych, a także do wszystkich instytucji pozarządowych, które działają na rzecz edukacji ekologicznej. W konkursie w dziewięciu kategoriach, oceniane są wszystkie przedsięwzięcia związane z selektywną zbiórką odpadów w zakresie propagowania i wdrażania systemów recyklingowych nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi jak i całokształt pracy ekoedukacyjnej.

Stało się już tradycją, że na uroczystą galę zaproszona jest Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Wschowy - sekcja trąbek, działająca przy Stowarzyszeniu Kultury Ziemi Wschowskiej, która uświetniła fanfarami wręczenie nagród zwycięzcom w konkursie.

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. dziękuje wszystkim instytucjom oświatowym, przedszkolakom i uczniom, a przede wszystkim mieszkańcom gminy i powiatu wschowskiego, dzięki pomocy których osiągnęliśmy Nasz wspólny sukces.

Za Zarząd: Halina Drgas - Członek Zarządu Spółki