.

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

VI edycja konkursu "SEGREGUJĘ - JESTEM O.K."

Przesłanie:

…Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię,

Która nas żywi i chowa

I rodzi różne owoce z barwnymi kwiaty i zioła …

Fragment wstępu do „Kwiatków” św. Franciszka z Asyżu

 

  VI EDYCJA KONKURSU

 „SEGREGUJĘ – JESTEM  O.K.”

Rok szkolny 2011/12

skierowanego do szkół i przedszkoli Powiatu Wschowskiego

 

Część I.  Postanowienia ogólne

1.       Konkurs organizowany jest w poszczególnych kategoriach:

·  zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

·  zbiórka zużytych baterii,

·  zbiórka nakrętek z tworzywa sztucznego,

·  zbiórka makulatury,

·  zbiórka puszek aluminiowych,

·  zbiórka kartoników po płynnej żywności,

·  zbiórka szkła opakowaniowego.

2.       Do konkursu można zgłosić się w jednej lub kilku kategoriach.

 

 

Część II.  Kryteria oceny

1.        Kryteria oceny w kategorii zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego :

a.       masa zebranego surowca przeliczona na jednego ucznia,

b.      za zebranie 1 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 1pkt.

c.       działania promocyjne i ekoedukacyjne z zakresu zbiórki zużytych urządzeń na terenie własnej jednostki oświatowej (ocena: 5pkt. za każde przedsięwzięcie),

d.      działania promocyjne i ekoedukacyjne z zakresu zbiórki zużytych urządzeń skierowane do mieszkańców, instytucji i organizacji działających na  obszarze powiatu wschowskiego (ocena: 8pkt. za każde przedsięwzięcie),

e.      czynny udział w konkursach i akcjach organizowanych przez ogólnopolskie organizację odzysku i fundacje ekologiczne np. EUROPEJSKA PLATFORMA RECYKLINGU POLSKA Fundacja „Nasza Ziemia” itp. (ocena: 8pkt. za każde przedsięwzięcie),

f.        czynny udział w przedsięwzięciach  o charakterze ekoedukacyjnym realizowanych przez Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o. (ocena: 5pkt. za każde przedsięwzięcie).

2.       Kryteria oceny w kategorii zbiórka zużytych baterii :

a.       masa zebranego surowca przeliczona na jednego ucznia,

b.      za zebranie 1 kg  zużytych baterii -  10 pkt.

c.       działania promocyjne i ekoedukacyjne z zakresu zbiórki zużytych baterii na terenie własnej jednostki oświatowej (ocena: 5pkt. za każde przedsięwzięcie),

d.      działania promocyjne i ekoedukacyjne z zakresu zbiórki zużytych baterii  skierowane do mieszkańców, instytucji i organizacji działających na  obszarze powiatu wschowskiego (ocena: 8pkt. za każde przedsięwzięcie),

e.      czynny udział w konkursach i akcjach organizowanych przez ogólnopolskie organizację odzysku i fundacje ekologiczne np. EUROPEJSKA PLATFORMA RECYKLINGU POLSKA, REBA Fundacja „Nasza Ziemia”itp. (ocena: 8pkt. za każde przedsięwzięcie),

f.        czynny udział w przedsięwzięciach  o charakterze ekoedukacyjnym realizowanych przez Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o. (ocena: 5pkt. za każde przedsięwzięcie).

3.       Kryteria oceny w kategorii zbiórka nakrętek z tworzywa sztucznego :

a.       masa zebranego surowca przeliczona na jednego ucznia,

b.      za zebranie 1 kg nakrętek od butelek - 20 pkt.

c.       działania promocyjne i ekoedukacyjne z zakresu zbiórki tworzyw sztucznych na terenie własnej jednostki oświatowej (ocena: 5pkt. za każde przedsięwzięcie),

d.      działania promocyjne i ekoedukacyjne z zakresu zbiórki tworzyw sztucznych skierowane do mieszkańców, instytucji i organizacji działających na  obszarze powiatu wschowskiego (ocena: 8pkt. za każde przedsięwzięcie),

e.      czynny udział w konkursach i akcjach organizowanych przez ogólnopolskie organizację odzysku i fundacje ekologiczne np. PlasticsEurope, REKOPOL, Fundacja „Nasza Ziemia” itp. (ocena: 8pkt. za każde przedsięwzięcie),

f.        czynny udział w przedsięwzięciach  o charakterze ekoedukacyjnym realizowanych przez Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o. (ocena: 5pkt. za każde przedsięwzięcie).

4.       Kryteria oceny w kategorii zbiórka makulatury :

a.       masa zebranego surowca przeliczona na jednego ucznia,

b.      za zebranie 1 kg makulatury - 1pkt.

c.       działania promocyjne i ekoedukacyjne z zakresu zbiórki makulatury na terenie własnej jednostki oświatowej (ocena: 5pkt. za każde przedsięwzięcie),

d.      działania promocyjne i ekoedukacyjne z zakresu zbiórki makulatury skierowane do mieszkańców, instytucji i organizacji działających na  obszarze powiatu wschowskiego (ocena: 8pkt. za każde przedsięwzięcie),

e.      czynny udział w konkursach i akcjach organizowanych przez ogólnopolskie organizację odzysku i fundacje ekologiczne np. REKOPOL, Fundacja „Nasza Ziemia” itp. (ocena: 8pkt. za każde przedsięwzięcie),

f.        czynny udział w przedsięwzięciach  o charakterze ekoedukacyjnym realizowanych przez Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o. (ocena: 5pkt. za każde przedsięwzięcie).

5.       Kryteria oceny w kategorii zbiórka puszek aluminiowych :

a.       masa zebranego surowca przeliczona na jednego ucznia,

b.      za zebranie 1 kg   puszek aluminiowych - 15 pkt.

c.       działania promocyjne i ekoedukacyjne z zakresu zbiórki puszek aluminiowych na terenie własnej jednostki oświatowej (ocena: 5pkt. za każde przedsięwzięcie),

d.      działania promocyjne i ekoedukacyjne z zakresu zbiórki puszek aluminiowych skierowane do mieszkańców, instytucji i organizacji działających na  obszarze powiatu wschowskiego (ocena: 8pkt. za każde przedsięwzięcie),

e.      czynny udział w konkursach i akcjach organizowanych przez ogólnopolskie organizację odzysku i fundacje ekologiczne np. RECAL , Fundacja „Nasza Ziemia” itp. (ocena: 8pkt. za każde przedsięwzięcie),

f.        czynny udział w przedsięwzięciach  o charakterze ekoedukacyjnym realizowanych przez Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o. (ocena: 5pkt. za każde przedsięwzięcie).

6.       Kryteria oceny w kategorii zbiórka kartoników po płynnej żywności :

a.       masa zebranego surowca przeliczona na jednego ucznia,

b.      za zebranie 1 kg zużytych kartoników po napojach - 10 pkt.

c.       działania promocyjne i ekoedukacyjne z zakresu zbiórki zużytych kartoników na terenie własnej jednostki oświatowej (ocena: 5pkt. za każde przedsięwzięcie),

d.      działania promocyjne i ekoedukacyjne z zakresu zbiórki zużytych kartoników skierowane do mieszkańców, instytucji i organizacji działających na  obszarze powiatu wschowskiego (ocena: 8pkt. za każde przedsięwzięcie),

e.      czynny udział w konkursach i akcjach organizowanych przez ogólnopolskie organizację odzysku i fundacje ekologiczne np. Program REKARTON, Fundacja „Nasza Ziemia” itp. (ocena: 8pkt. za każde przedsięwzięcie),

f.        Czynny udział w przedsięwzięciach  o charakterze ekoedukacyjnym realizowanych przez Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o. (ocena: 5pkt. za każde przedsięwzięcie).

7.       Kryteria oceny w kategorii zbiórka szkła opakowaniowego :

a.       masa zebranego surowca przeliczona na jednego ucznia,

b.      za zebranie 1 kg szkła opakowaniowego (butelka, słoik) - 1 pkt.

c.       działania promocyjne i ekoedukacyjne z zakresu zbiórki szkła opakowaniowego na terenie własnej jednostki oświatowej (ocena: 5pkt. za każde przedsięwzięcie),

d.      działania promocyjne i ekoedukacyjne z zakresu zbiórki szkła opakowaniowego skierowane do mieszkańców, instytucji i organizacji działających na  obszarze powiatu wschowskiego (ocena: 8pkt. za każde przedsięwzięcie),

e.      czynny udział w konkursach i akcjach organizowanych przez ogólnopolskie organizację odzysku i fundacje ekologiczne np. REKOPOL, Fundacja „Nasza Ziemia” itp. (ocena: 8pkt. za każde przedsięwzięcie),

f.        czynny udział w przedsięwzięciach  o charakterze ekoedukacyjnym realizowanych przez Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o. (ocena: 5pkt. za każde przedsięwzięcie).

8.           Komisja konkursowa dokona oceny na podstawie przesłanych formularzy konkursowych w poszczególnych kategoriach.

9.           Wzory formularzy do pobrania dostępne będą na stronie internetowej Spółki www.sk.wschowa.pl

10.        W każdej z kategorii wyłoniony zostanie zwycięzca, który otrzyma nagrodę rzeczową.

11.         Z laureatów z poszczególnych kategorii,  komisja konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu, który otrzymuje „Zieloną Koszulkę Lidera Recyklingu Powiatu Wschowskiego” i główną nagrodę.

 Przypominamy!!! REKOPOL Organizacja Odzysku S.A. organizuje corocznie w dniu 11 maja – Dzień Bez Śmiecenia. Zachęcamy wszystkie jednostki oświatowe do czynnego udziału tej szczytnej akcji. Szczegóły na stronie www.dzienbezsmiecenia.pl

 

Część III.  Nagroda św. Franciszka z Asyżu 

1.       Za całokształt pracy na rzecz ekologii w ramach VI edycji konkursu „Segreguję – Jestem O.K.” przyznana zostanie nagroda dla najbardziej aktywnego nauczyciela – „animatora środowiska”.

2.       Najaktywniejszy ekowychowawca otrzyma rzeźbę św. Franciszka z Asyżu i nagroda rzeczową.

3.       Nagroda wręczona zostanie laureatowi w dniu nauczyciela na uroczystej gali.

4.       Miejsce i termin gali podany zostanie w późniejszym terminie.

 

 

Część IV. Postanowienia końcowe

1.       Konkurs trwa od 1 października 2011 do 31 maja 2012roku.

2.       Udział w konkursie mogą wziąć szkoły i przedszkola z terenu powiatu wschowskiego.

3.       Reprezentantem jest grupa uczniów lub przedszkolaków do 30 osób.

4.       Grupa może przystąpić do konkursu w ciągu całego okresu trwania.

5.       Za przebieg konkursu na terenie szkoły ( przedszkola) odpowiadają i koordynują  „animatorzy środowiska” danej szkoły ( przedszkola).

6.       Formularze konkursowe, należy złożyć w siedzibie Spółki  Komunalnej Wschowa  Sp. z o.o. do 6 czerwca 2012r.

7.       Okres sprawozdawczy obejmuje czas trwania konkursu.

8.       Worki na surowce wtórne można odbierać w siedzibie Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie.  

9.       Odbiór surowców wtórnych w szkołach i przedszkolach nastąpi w  miesiącu styczeń i maj. W przypadku dużych ilości, można zgłosić odbiór we wcześniejszym terminie. 

10.   Podział na kategorie:

a.       przedszkola,

b.      szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie.

11.   Za każde zebrane 100 kilogramów zużytych urządzeń jednostka oświatowa otrzymuje jedno

drzewko.

12.   Spółka będzie na bieżąco przekazywać informację pocztą elektroniczną na adres jednostki oświatowej o akcjach ekologicznych organizowanych przez ogólnopolskie organizację odzysku, fundację oraz inne instytucję zajmujące się promowaniem recyklingu

13.   Komisja oceniająca pracę grup składać się będzie z następujących osób:

a.       przedstawiciel Spółki  Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

b.      przedstawiciele wydziałów ochrony środowiska urzędów gmin Sława, Szlichtyngowa i Wschowa,

c.       przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych.

14.   Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie konkursu oraz odwołanie konkursu z przyczyn od jego nie zależnych.

Nad całym programem pieczę sprawuje koordynator – Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o. o we Wschowie w osobie pani Haliny Drgas – Członka Zarządu Spółki  . Jeżeli macie pytania, problemy, pomysły możecie zawsze do nas zadzwonić :( 0-65) 540-26-05, kom. 693- 997-113 lub napisać: ul. Daszyńskiego 10,  67-400 Wschowa, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Ponadto dysponujemy materiałami edukacyjnymi o tematyce ekologicznej, które mogą służyć pomocą w wyborze tematyki do konkursu.