.

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Konkurs "Kartka świąteczna"

Regulamin konkursu plastycznego na kartkę świąteczną wykonaną z odpadów.

 

1. Organizator:

- Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.                                                             

2. Cele konkursu:

- promowanie działań recyklingowych, a w szczególności potrzeby prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- doskonalenie umiejętności powtórnego wykorzystania zużytych materiałów,

- kształcenie zdolności plastycznych i pobudzenie wyobraźni.

3. Treść pracy:

- uczestnicy konkursu powinni przedstawić swoje prace na formacie A5 lub A6,

- praca powinna zachować charakter i cechy kartki świątecznej,   

- technika pracy dowolna,

- praca powinna być wykona z odpadów.                                                            

4. Uczestnicy konkursu:

- w konkursie biorą udział przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych.

5. Warunki uczestnictwa:

- praca powinna zawierać opis:

  imię i nazwisko autora, wiek i nazwę szkoły(opis powinien być umieszczony w prawym dolnym rogu kartki na ostatniej stronie).

6. Kryteria oceny prac:       

- zgodność z tematem,

- estetyka i pomysłowość.

7. Postanowienia końcowe:         

- szkoła lub przedszkole może wystawić do 10 prac konkursowych,

- oceny prac dokona wyznaczona komisja konkursowa składająca się z osób związanych z światem sztuki i recyklingu,

- termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród podany będzie po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

Termin nadsyłania prac do dnia 12.12.2011r. do godz. 15.00 na adres:

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa.

                                                                                   

 

                                                                                            Organizator.