.

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Zasady postępowania z odpadami komunalnymi dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wzgórza Lgińskie"

ODPADY OPAKOWANIOWE

ZE SZKŁA BEZBARWNEGO I KOLOROWEGO
Do pojemników typu IGLO w kolorze zielonym i białym WRZUCAMY:
- butelki po napojach,
- słoiki.
NIE WRZUCAMY:
- szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła zbrojonego, luster),
- szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze),
- żarówek, świetlówek, kineskopów,
- szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych.
Ważnejest:
- by nie mieszać szkła kolorowego z białym, czyli do pojemników koloru białego wrzucamy opakowania ze szkła bezbarwnego, a opakowania ze szkła kolorowego do pojemnika koloru zielonego.
 
 
ODPADY OPAKOWANIOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Do pojemników typu IGLO w kolorze żółtym WRZUCAMY:
- butelki po napojach typu PET (odkręć nakrętkę i gromadź oddzielnie!)
- opakowania po środkach czystości i kosmetykach
 (po szamponach, kremach, odżywkach, itp.),
- opakowania z folii pozbawione taśmy klejącej,
- czyste kanistry plastikowe,
- doniczki i skrzynki po kwiatach.
- puszki i kartoniki po napojach.
NIE WRZUCAMY:
- opakowań po różnego rodzaju lekach,
- wszelkiego rodzaju opakowań po olejach i smarach, farbach, lakierach,
- opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,
- tworzyw sztucznych nie będących opakowaniem!
 (np. paneli ściennych i podłogowych, sznurków i listew opakowaniowych,
   zabawek, itp.).

ZUŻYTE BATERIE
Zużyte baterie należy wrzucać do specjalnego pojemnika umieszczonego w punkcie handlowym na terenie ogrodu działkowego.
ODPADY ZIELONE
Odpady zielone, tj. trawa i liście, wrzucamy do worków bezbarwnych z napisem „trawa i liście” dostarczonych przez Spółkę. Odpad zielone, tj. gałęzie, należy powiązać i wrzucać do oznakowanego do tego celu kontenera ustawionego na terenie ogrodu.
Do kontenera na odpady zielone NIE WRZUCAMY:
- gruz, popioły, odpady z remontów i rozbiórek.
 
 
ODPADY POREMONTOWE
Odpady poremontowe odbierane będą za odpłatnością na indywidualne zlecenie.
- gruz, odpady tynku i płytek ceramicznych, boazerii i listew podłogowych z tworzywa sztucznego, wykładziny podłogowe, armatura łazienkowa i ceramika sanitarna.
 
 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Odpady wielkogabarytowe, tj. tapczany, fotele, szafy, stoły, krzesła i regały będą odbierane w trakcie zorganizowanej zbiórki w terminie uzgodnionym z Zarządem Ogrodu.
 
 
ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY
Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, tj. pralki, lodówki, zamrażarki, komputery, świetlówki, żarówki energooszczędne, sprzęt audio, żelazka, elektronarzędzia, telefony i inny sprzęt elektroniczny i elektryczny będą odbierane w trakcie zorganizowanej zbiórki w terminie uzgodnionym z Zarządem Ogrodu.
 
 
UWAGA!!!
Odpady nieodpowiednio posegregowane nie będą odbierane.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Gospodarki Odpadami i Usług pod nr telefonu:
 - 65 540 84 56 – Kierownik Działu Gospodarki Odpadami i Usług
 - 65 540 25 74 – Stacja Przeładunku Odpadów
 
Zarząd Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.