.

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Nagrody za świadomość proekologiczną

Świadomość proekologiczna jest jedna z najważniejszych cech powadzenia programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To od niej zależy suma mas odzyskanych surowców z odpadów produkowanych przez mieszkańców. Prowadzenia nowoczesnej gospodarki odpadami i nie uwzględnię w niej działań związanych z szeroko pojętą edukacja ekologiczną, stawia selektywną zbiórkę z góry na pozycji przegranej. Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. od 2006 roku wprowadziła ekoedukacyjny program pod sztandarowym hasłem - "Segreguję - Jestem O.K." którego corocznym podsumowaniem są Wschowskie Dni Recyklingu. 
 
W ubiegłem roku Spółka ogłosiła dwa recyklingowe konkursy skierowane do mieszkańców gminy Wschowa - "List w butelce" i promocyjna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oba konkursu miały na celu zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnienie zbiórki szkła i zużytych urządzeń . Na początku stycznia komisja konkursowa przeprowadziła losowanie nagród wśród zgłoszonych kuponów. Każdemu ze zwycięzców Halina Drgas - Członek Zarzadu Spółki wręczyła wiklinowe koszyki na ekologiczne zakupy.
Nagrody dostali:
Agnieszka Paszkiewicz,
Weronika Gromek,
Stanisław Siedlecki,
Ludwik Kube.
 

Przypominamy, że obecnie trwają kolejne edycje konkursów, których regulaminy można przeczytać na stronach internetowych pod adresem: www.sk.wschowa.pl, www.wschowa.pl lub w siedzibie Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. Kolejne losowanie nagród już w lutym.Przygotowała: Halina Drgas - Członek Zarządu Spółki