.

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

SEGREGUJĘ - JESTEM O.K. - 2010 - 2011

Jubileuszowa V EDYCJA KONKURSU
skierowanego do szkół i przedszkoli Powiatu Wschowskiego

 


Przesłanie:
" W perspektywie wiary ziemia nie jest nieograniczonym rezerwuarem zasobów, które można eksploatować bez końca, lecz również cząstką Misterium Stworzenia, z którego nie tylko wolno korzystać, ale któremu należy się nasz podziw i szacunek"
Ojciec Święty Jan Paweł II


Szanowni uczestnicy Programu "Segreguję - Jestem O.K.".
Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. po raz piąty zaprasza do udziału w konkursie . Z edycji na edycję zwiększa się masa zebranych surowców i przedsięwzięć proekologicznych realizowanych przez szkoły i przedszkola. Wzrastające zaangażowanie w konkursie dzieci i młodzieży jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość.
Na przyszły rok przypada setna rocznica powstania wodociągów wschowskich. W związku z tym w tegorocznej edycji konkursu cały program dowolny ukierunkowany będzie na realizację przedsięwzięć o tematyce wodnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony jej rezerwuarów.
Poprzez konkurs chcemy jeszcze bardziej pobudzić do działania na rzecz środowiska młodych - szkoły i przedszkola. Przecież to Wy jesteście przyszłością naszej Ojczyzny, już dzisiaj od Was zależy:
- w jakim środowisku będziemy żyć i mieszkać,
- piękno okolicznej przyrody,
- potrzeby lokalnego rozwoju,
- ekologiczne i społeczne zagrożenia.
Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. w miarę możliwości i środków chce wspierać ambitne, dobre inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

Życzymy więc NAM wszystkim jak najwięcej wytrwałości i sukcesów
W tej trudnej pracy - jaką jest przecież wychowanie ZDROWEJ młodzieży.
Przyłączcie się do nas, naprawdę warto!

 

ZASADY KONKURSU

Konkurs trwa od 12 czerwca 2010 do 30 kwietnia 2011roku.
Udział w konkursie mogą wziąć szkoły i przedszkola z terenu powiatu wschowskiego.
Reprezentantem jest grupa uczniów lub przedszkolaków do 30 osób.
Grupa może przystąpić do konkursu w ciągu całego okresu trwania.
Za przebieg konkursu na terenie szkoły (przedszkola) odpowiadają i koordynują "animatorzy środowiska" danej szkoły (przedszkola).
Podstawą do oceny działalności jest sprawozdanie sporządzone z przeprowadzonych działań, które należy złożyć w siedzibie Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. do 5 maja 2011r.
Okres sprawozdawczy obejmuje czas trwania konkursu.
Worki na surowce wtórne można odbierać w siedzibie Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie.
Odbiór surowców wtórnych w szkołach i przedszkolach nastąpi w miesiącu styczeń i kwiecień. W przypadku dużych ilości, można zgłosić odbiór we wcześniejszym terminie.
Podział na kategorie:
- przedszkola,
- szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie.
Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach przewidujemy nagrody w postaci wycieczek, warsztatów ekologicznych oraz nagród rzeczowych. Za każde zebrane 100 kilogramów zużytych urządzeń jednostka oświatowa otrzymuje jedno drzewko.
Sprawozdanie należy sporządzić ściśle wg punktów programu!!!
Ilość punktów ze zebranych surowców przez szkołę w programie obowiązkowym przeliczona będzie na jednego ucznia.
W sprawozdaniu należy podać ilość uczniów biorących udział w konkursie, wychowawcę i koordynatora konkursu w danej szkole i numer telefonu kontaktowego.
Komisja oceniająca pracę grup składać się będzie z następujących osób:
- przedstawiciel Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.
- przedstawiciele wydziałów ochrony środowiska urzędów gmin Sława, Szlichtyngowa i Wschowa, przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych .

PROGRAM OBOWIĄZKOWY:
I.Szkolne segregowanie odpadów - zbieramy puszki aluminiowe, baterie, makulaturę, nakrętki od butelek plastikowych, kartony po napojach (tetra paki), ZSEiE,
punktacja:
- za zebranie 1 kg makulatury 1 pkt.
- za zebranie 1 kg szkła opakowaniowego (butelka, słoik) 1 pkt.
- za zebranie 1 kg puszek aluminiowych 15 pkt.
- za zebranie 1 kg baterii 10 pkt.
- za zebranie 1 kg nakrętek od butelek 20 pkt.
- za zebranie 1 kg zużytego sprzętu elek. 1 pkt.
- za zebranie 1 kg zużytych kartoników po napojach 10 pkt.
Uwaga: puszki aluminiowe dokumentujemy na podstawie dowodów
sprzedaży puszek !!!
Makulatura, szkło opakowaniowe, zużyty sprzęt i kartoniki po napojach muszą być dostarczane na plac Spółki we własnym zakresie, po wcześniejszym uzgodnieniu!!!


PROGRAM DOWOLNY:
W tegorocznej edycji konkursu tematem przewodnim programu dowolnego jest woda. W związku z powyższym ocenie podlegać będą wszystkie przedsięwzięcia realizowane przez szkoły i przedszkola związane z tematem wody. Przypominamy!!! Dzień 22 marca został ustanowiony przez ONZ w 1992 roku Światowym Dniem Wody.
I. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane przez jednostkę oświatową o tematyce wodnej np. szkolne konkursy, apele, wycieczki, gazetki szkolne, itp.
1. Za zorganizowanie i przeprowadzenie każdego przedsięwzięcia do 10 pkt.
2. Za udział i współorganizację każdego przedsięwzięcia do 5 pkt.
Dodatkowo oceniana jest skala oddziaływania danego przedsięwzięcia. do 10 pkt.
II.Udział w specjalnych lekcjach na obiektach Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.
(oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody pitnej i wieża ciśnień).
1. Za każdy udział w specjalnych lekcjach grupy szkolnej lub przedszkolnej 5 pkt.
Ze względu na różne ilości oddziałów szkolnych lub przedszkolnych w poszczególnych placówkach oświatowych końcowa łączna ilość punktów zostanie uśredniona.
Wszystkie wizyty na obiektach Spółki należy uzgadniać telefonicznie pod numerem telefonu 65 540 8454 w godzinach od 7.00 do 15.00.
V. Przygotowanie sprawozdania (zgodność z punktami, zwięzłość, przejrzystość itp.) do 10 pkt.

Nad całym programem pieczę sprawuje koordynator - Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o. o we Wschowie w osobie pani Haliny Drgas - Członka Zarządu Spółki . Jeżeli macie pytania, problemy, pomysły możecie zawsze do nas zadzwonić :( 0-65) 540-26-05, kom. 693- 997-113 lub napisać: ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Ponadto dysponujemy materiałami edukacyjnymi o tematyce ekologicznej, które mogą służyć pomocą w wyborze tematyki do konkursu.


DO ZOBACZENIA W KONKURSIE !!!