.

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

Podsumowanie konkursu szkolnego "Podaruj szkole zielone płuca"

W sali gimnastycznej Gimnazjum w Naratowie uroczyście podsumowano konkurs szkolny pt. 'Podaruj szkole zielone płuca', skierowany do szkół Gminy Niechlów. Na spotkaniu obecny był Pan Jan Głuszko - Wójt Gminy Niechlów i Pani Halina Drgas - Członek Zarządu Spółki. Główną treścią konkursu było zebranie przez uczniów jak największej masy zużytych urządzeń. Niechlowskie placówki oświatowe w sumie zebrały 4260 kg zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego. Szkoły w zamian za zaangażowanie dostały nagrody w postaci sprzętu elektronicznego i za każde zebrane 100kg zużytych urządzeń- jedno drzewko. Fundatorem nagród była Europejska Platforma Recyklingu Polska z Warszawy - zajmująca się promowaniem i organizacją zbiórki niepotrzebnego sprzętu oraz Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o..

Wyniki:
I miejsce
- Gimnazjum w Naratowie - zebrano 1000kg sprzętu - 12,35kg/ucznia - nagrodą jest mikrofon pojemnościowy i 10 drzewek.
II miejsce - Zespół Szkół w Sicinach - zebrano 1400kg sprzętu - 8,75kg/ucznia - nagrodą są dwa odtwarzacze DVD i 14 drzewek.
III miejsce - Zespół Szkół w Niechlowie - zebrano 1860 kg sprzętu - 6,46kg/ucznia - nagrodą jest radiomagnetofon i 18 drzewek.