.

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

Komunikat w sprawie jakości wody za II kwartał 2017

Komunikat dla mieszkańców miasta Wschowy i wsi Przyczyna Dolna w sprawie jakości wody

za II kwartał 2017 r. *)

 

 


Wskaźnik jakości wody Wg normy Stacja Uzdatniania Wody we Wschowie

Amonowy jon

mg/l
0,50 <0,1

Azotany

mg/l
50 0,502

Azotyny

mg/l
0,5 <0,013

Barwa

mg/l
15 5

Mangan

µg/
50 <30

Mętność

NTU
1 0,330

Odczyn

pH
6,5-9,5 7,5
Przewodność el. wł. w 25°C µS/cm 2500 686
Smak akcept. akcept.
Zapach akcept. akcept.

Żelazo og.

µg/l
200 <50
Twardość ogólna

mg

CaCO3/l
60-500 328
Twardość ogólna dH 3,4-28,1 18,4
Liczba bakterii grupy coli w 100ml [jtk] 0 0

Liczba Escherichia coli w 100 ml

[jtk]
0 0