.

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Taryfa na wodę 2017r.

Spółka Komunalna  Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie przy
ul. Daszyńskiego 10 ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.


Rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat

  1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę :

a) grupa taryfowa WG - zaopatrzenie ludzi w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe: właściciele, użytkownicy, najemcy zarządcy nieruchomości mieszkalnych oraz inne podmioty lub instytucje wykorzystujące wodę wyłącznie do celów socjalno-bytowych - 3,26 zł (netto) za 1 m3

b) grupa taryfowa WS - zakłady przemysłu spożywczego (odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania ) - 3,29 zł (netto) za 1 m3

c) grupa taryfowa WP - pozostali odbiorcy w tym woda zużyta na podlewanie ogródków działkowych, woda do zraszania ulic, terenów zielonych, do zasilania fontann oraz pobrana  przez jednostki straży pożarnej – 3,29 zł (netto) za 1 m3

d) stawka opłaty abonamentowej stosowana jest w rozliczeniach z właścicielami (najemcami, użytkownikami) budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych

 

 

Grupy odbiorców

Stawka opłaty abonamentowej

[ zł/odbiorcę/miesiąc]

netto

odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego w cyklu 1-miesięcznym

11,75

odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego w cyklu 1-miesięcznym

6,68

odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego w cyklu 2-miesięcznym

8,36

odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego w cyklu 2-miesięcznym

3,34

odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani z wodomierza z modułem radiowym w cyklu 3-miesięcznym

1,05

odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego w cyklu 6-miesięcznym

6,12

odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody w cyklu 2-miesięcznym

1,59

 

  1. W zakresie  zbiorowego odprowadzania ścieków za  1 m3

a)  grupa taryfowa SG – gospodarstwa domowe, budynki i lokale użyteczności publicznej, usługowe i handlowe przyłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz gospodarstwa domowe, budynki i lokale użyteczności publicznej, usługowe i handlowe korzystające z własnych źródeł wody przyłączone do sieci kanalizacyjnej, odprowadzające wyłącznie ścieki socjalno – bytowe – 5,07 zł (netto)

b) grupa taryfowa SP – pozostali odbiorcy przyłączeni do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz pozostali odbiorcy korzystający z własnych  źródeł wody przyłączeni do sieci kanalizacyjnej  - 6,08 zł (netto)

 

Zarząd Spółki

 

Wschowa, dnia  02.12.2016 r.

 

Spółka Komunalna  Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie przy ul. Daszyńskiego 10 ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat

1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę :

a) grupa taryfowa WG - zaopatrzenie ludzi w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe:

właściciele, użytkownicy, najemcy zarządcy nieruchomości mieszkalnych oraz inne podmioty lub instytucje

wykorzystujące wodę wyłącznie do celów socjalno-bytowych - 3,26 zł (netto) za 1 m3

b) grupa taryfowa WS - zakłady przemysłu spożywczego (odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną

na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami

żywnościowymi lub farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania ) - 3,29 zł (netto) za 1 m3

c) grupa taryfowa WP - pozostali odbiorcy w tym woda zużyta na podlewanie ogródków działkowych, woda do zraszania ulic, terenów zielonych, do zasilania fontann oraz pobrana  przez jednostki straży pożarnej – 3,29 zł (netto) za 1 m3

d) stawka opłaty abonamentowej stosowana jest w rozliczeniach z właścicielami (najemcami,

użytkownikami) budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych

Grupy odbiorców

Stawka opłaty abonamentowej

[ zł/odbiorcę/miesiąc]

netto

odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego w cyklu 1-miesięcznym

11,75

odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego w cyklu 1-miesięcznym

6,68

odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego w cyklu 2-miesięcznym

8,36

odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego w cyklu 2-miesięcznym

3,34

odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani z wodomierza z modułem radiowym w cyklu 3-miesięcznym

1,05

odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego w cyklu 6-miesięcznym

6,12

odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody w cyklu 2-miesięcznym

1,59

2. W zakresie  zbiorowego odprowadzania ścieków za  1 m3

a)  grupa taryfowa SG – gospodarstwa domowe, budynki i lokale użyteczności publicznej, usługowe i handlowe

przyłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz gospodarstwa domowe, budynki i lokale użyteczności publicznej, usługowe i handlowe korzystające z własnych źródeł wody przyłączone do sieci kanalizacyjnej, odprowadzające wyłącznie ścieki socjalno – bytowe – 5,07 zł (netto)

b) grupa taryfowa SP – pozostali odbiorcy przyłączeni do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz pozostali odbiorcy korzystający z własnych  źródeł wody przyłączeni do sieci kanalizacyjnej  - 6,08 zł (netto)

Z dniem 31 grudnia 2016 roku przestaje obowiązywać taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie Miasta Wschowa realizowanego przez Spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2016r.  do dnia 31 grudnia 2016r.

Zarząd Spółki

Wschowa, dnia  02.12.2016 r.