.

Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości 

Komunikat w sprawie jakości wody za III kwartał 2016

Komunikat dla mieszkańców miasta Wschowy i wsi Przyczyna Dolna w sprawie jakości wody

za III kwartał 2016 r. *)

 

 

 

Wskaźnik jakości wody

Wg normy

Amonowy jon mg/l

0,5

Azotany mg/l

50

Azotyny mg/l

0,50

Barwa mg/l

15

Mangan µg/l

50

Mętność NTU

1

Odczyn pH

6,5-9,5

Przewodność el. wł. w 25°µS/cm

2500

Smak

akcept.

Zapach

akcept.

Żelazo og. µg/l

200

Twardość ogólna mg CaCO3/l

60-500

Twardość ogólna dH

3,4-28,1

Liczba bakterii grupy coli w 100ml [jtk]

0

Liczba Escherichia coli w 100ml [jtk]

0

*) INFORMACJA: Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych z Ujęcia wody spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r „w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 0 poz. 1989)”. Jakość wody w sieci kontrolowana jest systematycznie przez Laboratorium Zakładowe Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie. Jednocześnie woda dostarczana mieszkańcom kontrolowana jest na bieżąco przez PSSE w Nowej Soli. Na podstawie badań kontrolnych PSSE wystawiana jest ocena przydatności wody do spożyciaStacja Uzdatniania Wody we Wschowie

Woda podawana do sieci

Wg normy

Amonowy jon mg/l

< 0,1

Azotany mg/l

0,356

Azotyny mg/l

< 0,013

Barwa mg/l

5

Mangan µg/l

< 30

Mętność NTU

0,484

Odczyn pH

7,6

Przewodność el. wł. w 25°µS/cm

687

Smak

akcept.

Zapach

akcept.

Żelazo og. µg/l

57

Twardość ogólna mg CaCO3/l

323

Twardość ogólna dH

18,1

Liczba bakterii grupy coli w 100ml [jtk]

0

Liczba Escherichia coli w 100ml [jtk]

0