.

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

VIII Wschowskie Dni Recyklingu 2013

Termin: 04.10.2013r.

Organizator: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie.

Cele konkursów:
- wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,
- rozwijanie talentów estradowych, 
- promowanie dobrych praktyk selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych w rodzinie, 
- tworzenie proekologicznych wzorców zachowań, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku poprzez sztukę, 
- mobilizacja uczniów do twórczego myślenia o ekologii i recyklingu odpadów,
- doskonalenie umiejętności dostrzegania problemów i zagrożeń współczesnego świata,
- promowanie działań recyklingowych, a w szczególności potrzeby prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w świetle nowych zmian. 

Program Ramowy :

12.00 – Oficjalne Otwarcie (Sala widowiskowa CKiR we Wschowie)
12.10 – Festiwal Piosenki Ekologicznej Ok.
13.30 – podsumowanie VII edycji konkursu „Segreguję –Jestem O.K.” 2012-13 i wręczenie Zielonej Koszulki Lidera Recyklingu Powiatu Wschowskiego.

VIII Wschowskie Dni Recyklingu 2013 - regulamin.