.

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

VII edycja konkursu

Przesłanie:
…Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię,
Która nas żywi i chowa
I rodzi różne owoce z barwnymi kwiaty i zioła …

Fragment wstępu do „Kwiatków” św. Franciszka z Asyżu
 

„SEGREGUJĘ – JESTEM O.K.”

 

Rok szkolny 2012/13 skierowanego do szkół i przedszkoli Powiatu Wschowskiego
 

Część I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs organizowany jest w poszczególnych kategoriach:
 • zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • zbiórka zużytych baterii,
 • zbiórka nakrętek z tworzywa sztucznego,
 • zbiórka makulatury,
 • zbiórka puszek aluminiowych,
 • zbiórka kartoników po płynnej żywności,
 • zbiórka szkła opakowaniowego. 
   
2. Do konkursu można zgłosić się w jednej lub kilku kategoriach. 
3. Do końcowej oceny w poszczególnych kategoriach wliczana jest:
- Masa zebranego surowca przeliczona na jednego ucznia: 
 • za zebranie 1 kg makulatury 1 pkt.
 • za zebranie 1 kg szkła opakowaniowego (butelka, słoik) 1 pkt.
 • za zebranie 1 kg puszek aluminiowych 15 pkt.
 • za zebranie 1 kg baterii 10 pkt.
 • za zebranie 1 kg nakrętek od butelek 20 pkt.
 • za zebranie 1 kg zużytego sprzętu elek. 1 pkt.
 • za zebranie 1 kg zużytych kartoników po napojach 10 pkt. 
- działania promocyjne i ekoedukacyjne na terenie własnej jednostki oświatowej (ocena od 0 do 20pkt.),  
- działania promocyjne i ekoedukacyjne skierowane do mieszkańców, instytucji i organizacji działających na obszarze powiatu wschowskiego (ocena od 0 do 40pkt.), 
- czynny udział w konkursach i akcjach organizowanych przez ogólnopolskie organizację odzysku i fundacje ekologiczne np. REBA, REKOPOL, REKARTON, RECAL, EUROPEJSKA PLATFORMA RECYKLINGU POLSKA itp. (ocena od 0 do 60pkt.), 
- czynny udział w przedsięwzięciach o charakterze ekoedukacyjnym realizowanych przez Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o. (ocena od 0 do 30pkt.). 

4. Komisja konkursowa dokona oceny na podstawie przesłanych formularzy konkursowych w poszczególnych kategoriach.
5. Wzory formularzy do pobrania dostępne będą na stronie internetowej Spółki www.sk.wschowa.pl
6. W każdej z kategorii wyłoniony zostanie zwycięzca, który otrzyma nagrodę rzeczową.
7. Z laureatów w poszczególnych kategorii, komisja konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu, który otrzymuje „Zieloną Koszulkę Lidera Recyklingu Powiatu Wschowskiego” i główną nagrodę.  

Przypominamy!!! REKOPOL Organizacja Odzysku S.A. organizuje corocznie w dniu 11 maja – Dzień Bez Śmiecenia. Zachęcamy wszystkie jednostki oświatowe do czynnego udziału tej szczytnej akcji. Szczegóły na stronie www.dzienbezsmiecenia.pl

Część II. Postanowienia końcowe

1. Konkurs trwa od 1 października 2012 do 31 maja 2013roku.
2. Udział w konkursie mogą wziąć szkoły i przedszkola z terenu powiatu wschowskiego.
3. Reprezentantem jest grupa uczniów lub przedszkolaków do 30 osób.
4. Grupa może przystąpić do konkursu w ciągu całego okresu trwania.
5. Za przebieg konkursu na terenie szkoły (przedszkola) odpowiadają i koordynują „animatorzy środowiska” danej szkoły (przedszkola). 
6. Formularze konkursowe, należy złożyć w siedzibie Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. do 6 czerwca 2013r.
7. Okres sprawozdawczy obejmuje czas trwania konkursu.
8. Worki na surowce wtórne można odbierać w siedzibie Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie.
9. Odbiór surowców wtórnych w szkołach i przedszkolach nastąpi w miesiącu styczeń i kwiecień. W przypadku dużych ilości, można zgłosić odbiór we wcześniejszym terminie.
10. Podział na kategorie:  
- przedszkola,
- szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. 
11. Za każde zebrane 100 kilogramów zużytych urządzeń jednostka oświatowa otrzymuje jedno drzewko.
12. Sprawozdanie należy sporządzić ściśle wg kategorii!!!
13. W sprawozdaniu należy podać ilość uczniów biorących udział w konkursie, wychowawcę i koordynatora konkursu w danej szkole i numer telefonu kontaktowego. 14. Komisja oceniająca pracę grup składać się będzie z następujących osób:
- przedstawiciel Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.  
- przedstawiciele wydziałów ochrony środowiska urzędów gmin Sława, Szlichtyngowa i Wschowa,
- przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych. 
15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie konkursu oraz odwołanie konkursu z przyczyn od jego nie zależnych.

Nad całym programem pieczę sprawuje koordynator – Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o. o we Wschowie w osobie pani Haliny Drgas – Członka Zarządu Spółki . Jeżeli macie pytania, problemy, pomysły możecie zawsze do nas zadzwonić: (0-65) 540-26-05, kom. 693- 997-113 lub napisać: ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Ponadto dysponujemy materiałami edukacyjnymi o tematyce ekologicznej, które mogą służyć pomocą w wyborze tematyki do konkursu. 


 

SPONSOREM KONKURSU JEST: 

 

PRODUKTY TB KUPISZ W: 


Formularz konkursowy Segreguję - Jestem - O.K. kategoria bateria.
Formularz konkursowy Segreguję - Jestem - O.K. kategoria nakrętki.
Formularz konkursowy Segreguję - Jestem - O.K. kategoria sprzęt elektryczny i elekroniczny.
Formularz konkursowy Segreguję - Jestem - O.K. makulatury.
Formularz konkursowy Segreguję - Jestem - O.K. puszki.
Formularz konkursowy Segreguję - Jestem - O.K.kartoniki po płynnej żywności.
Formularz konkursowy Segreguję - Jestem - O.K.szkło opakoniowe.