.

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O.

Stacja przeładunkowa odpadów

wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów znajduje się przy ul. Kazimierza Wielkiego 24a we Wschowie

Godziny otwarcia stacji:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.

Telefon kontaktowy, zgłoszeniowy:

Więcej…

 

Kolejne wyróżnienia dla Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

W podniosłej atmosferze panującej w legendarnym pawilonie 11 "Iglica" na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, władze Spółki - Halina Drgas, Roman Żaczyk i Jerzy Janowski, odebrali kolejne wyróżnienia w finale IX edycji konkursu "Przeglądu Komunalnego" o Puchar Recyklingu organizowanego od 2000 roku przez spółkę ABRYS zPoznania. Spółka otrzymała:
- wyróżnienie w kategorii "Srebrna Puszka ",
- wyróżnienie w kategorii "Zielony Kontakt".

 

Więcej…

 

Informacje dla klientów DWiK

"Co, Gdzie, Jak"

1. Klient może zawrzeć umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków w budynku Spółki Komunalnej Wschowa przy ul. Kazimierz Wielkiego 24 (Oczyszczalnia Ścieków).
WNIOSEK dotyczący zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków – plik do pobrania
2. Dokumenty wymagane przy zawarciu umowy/zlecenia:
a) osoby fizyczne - dowód osobisty, kopia aktu własności lub umowy najmu, NIP, PESEL,
b) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, akt własności lub umowa najmu.
3. Obsługą klientów - zawieranie umów, zmiana danych użytkownika - zajmują się:
Joanna Matuła
tel. 65/540 16 24
oraz
Julita Grzemska
tel. 65/540 16 24
4. Zlecenie zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia ścieków (wydanie warunków na podłączenie budynku do sieci wod – kan), zlecenia usług koparką i specjalistycznym samochodem do ciśnieniowego oczyszczania kanałów przyjmuje:
Maciej Pawlak
tel. 65/540-16-24
Zlecenie zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia ścieków - plik do pobrania
CENNIK na wynajem sprzętu specjalistycznego - plik do pobrania
 

Ogólnopolski sukces Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. decyzją Kapituły VII edycji Konkursu "Przeglądu Komunalnego" o Puchar Recyklingu otrzymała najwyższe wyróżnienie jakim jest Puchar Recyklingu Ministerstwa Budownictwa.

A oto treść otrzymanego pisma z dnia 6 listopada 2007 roku:

Szanowny panie Prezesie,

 

Więcej…