.

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

 

Przegląd Piosenki Ekologicznej

Zapraszany do obejrzenia fotorelacji z Przeglądu Piosenki Ekologicznej
pod hasłem
"PACZKA DLA KOTKA I PSIAKA OD PRZEDSZKOLAKA"

Link do galerii --> kliknij.


Organizatorzy przeglądu:

Samorządowe Przedszkole Nr 5 we Wschowie
i
Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.


Współpraca: Urząd Miasta i Gminy Wschowa i CKiR we Wschowie


Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację
Przeglądu Piosenki Ekologicznej.

 

PODZIĘKOWANIA DLA PRACOWNIKÓW

Pracownicy Spółki otrzymali oficjalne podziękowania z rąk
Pani Stanisławy Kołodyńskiej – Prezesa
Zarządu Związku Kombatantów RP i BWP Koła Miejsko-Gminnego Wschowa,
za wieloletnie aktywne wspieranie i zaangażowanie na rzecz organizacji
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Zielonej Górze.

 

Podziękowania!

Dziękujemy !!!!
Podziękowania dla uczniów i przedszkolaków
ze Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach
za odwiedziny wspaniałą zbiórkę karmy dla naszych piesków.
Pozdrawiamy!!!!
 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2017

Podstawowe obowiązki właściciela nieruchomości*:

  1. Gromadzić odpady komunalne zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy”, dostępnym na stronie internetowej Spółki : sk.wschowa.pl.
  2. Pojemniki z odpadami właściciel ma obowiązek w dniu określonym harmonogramem wystawiać przed wejście na teren nieruchomości przed godziną 6.00.
  3. Worki z selektywnie zebranymi odpadami powinny być wypełnione i zawiązane.
  4. Wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie, których przekazanie operatorowi w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK).

 

Więcej…

 

Ogłoszenie

Informacja o złożonych ofertach  w przetargu nieograniczonym pn.

DOSTAWA  SAMOCHODU ŚMIECIARKI NA POTRZEBY

SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.

Więcej…

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

DOSTAWA  SAMOCHODU ŚMIECIARKI NA POTRZEBY

SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.

Więcej…

 

Taryfa na wodę 2017r.

Spółka Komunalna  Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie przy
ul. Daszyńskiego 10 ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.


Rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat

  1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę :

a) grupa taryfowa WG - zaopatrzenie ludzi w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe: właściciele, użytkownicy, najemcy zarządcy nieruchomości mieszkalnych oraz inne podmioty lub instytucje wykorzystujące wodę wyłącznie do celów socjalno-bytowych - 3,26 zł (netto) za 1 m3

Więcej…

 

Postępowanie Przetargowe

Postępowanie Przetargowe

pn. "Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2016/2017".

Wygrało :
Konsorcjum firm:
- Lider: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
z siedzibą we Wschowie ul. Daszyńskiego 10
- Partner: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CYPRYS
Janina Roszkiewicz ul. Drzymały 12 67-120 Kożuchów


Konsorcjum firm reprezentowane jest przez Lidera:
Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o.
z siedzibą we Wschowie ul. Daszyńskiego 10