.

Naszą witrynę przegląda teraz 99 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

DOSTAWA  CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 9:45.
Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.Prezes Zarządu
Marzena Janik

 

Więcej…

 

Ruszył drugi etap rewitalizacji

Spółka rozpoczęła drugi planowany etap rewitalizacji cmentarza komunalnego,
który w głównych zamierzeniach przewiduje utwardzenie kolejnych głównych ścieżek płytami chodnikowymi i kostką.Obecnie wymieniona została frontowa ścianka przeszklona
wraz z drzwiami w kaplicy na cmentarzu.

Uwaga !!!

Spółka  prosi o usunięcie metalowych ogrodzeń,
ławek i drzewek znajdujących się
w głównych alejkach kwatery nr 15 do dnia 10.04.2017r.
w związku z planowanym utwardzeniem alejek.


Po wyznaczonym terminie ogrodzenia,
ławki i drzewka będą usuwane przez pracowników
Spółki na koszt opiekunów grobów.

 

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY NIECHLÓW

 

W związku z wygranym przetargiem w dniu 28 lutego 2017 roku Spółka podpisała umowę na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Niechlów. Umowa zawarta została na czas określony tj. do końca grudnia 2017 roku.

 

Komunikat w sprawie jakości wody za I kwartał 2017

Komunikat dla mieszkańców miasta Wschowy i wsi Przyczyna Dolna w sprawie jakości wody

za I kwartał 2017 r. *)

 

Więcej…

 

WYKAZ ULIC GMINNYCH OCZYSZCZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ KOMUNALNĄ WSCHOWA

 

 

WYKAZ ULIC GMINNYCH OCZYSZCZANYCH PRZEZ

SPÓŁKĘ KOMUNALNĄ WSCHOWA

Pobierze plik : Wykaz ulic Gminny

Ulice niewymienione w niniejszym wykazie są obsługiwane przez Powiat Wschowski


Wykaz  do pobrania również z zakładki DO POBRANIA 

UWAGA!!!

Zarząd Spółki informuję o zmianie godzin pracy
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w dniach:

14.04.2017r. (Wielki Piątek) -  w godz.  od  1100 do 1800

15.04.2017r. (Wielka Sobota) -  nieczynne

 

UWAGA!!!

 

Od 1 marca br. ulega zmiana godzin otwarcia
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
we Wschowie i Sławie (PSZOK).

PSZOK czynny: 
od poniedziałku do czwartku
od godziny 1300 do godziny 1800
w piątek od godziny 1100 do godziny 2000
a także w soboty od godziny 900 do godziny 2000
 

OGŁOSZENIE

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. prosi o usunięcie 
metalowych ogrodzeń, ławek i drzewek znajdujących
w głównych alejkach  kwatery nr 15 do dnia 10.04.2017r.
w związku z planowanym utwardzeniem alejek.


Po wyznaczonym terminie ogrodzenia,
ławki i drzewka będą usuwane
przez pracowników Spółki na koszt opiekunów grobów.

 

INFORMACJA O AWARII GŁÓWNEJ MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. informuje, że w wyniku awarii głównej magistrali na ujęciu wody we Wschowie zaistniała konieczność wymiany głównych rurociągów w budynku ujęcia wody oraz rozprowadzających wodę do miasta na terenie ujęcia wody. Ostatnie modernizacje miały miejsce ponad 25 lat temu.

Prace remontowe rozpoczęły się pod koniec grudnia ubiegłego roku i prowadzone są do dnia dzisiejszego. Najważniejszy odcinek wraz z przełączeniem części instalacji ze starej w nową został wymieniony na początku stycznia. Prace te były odczuwalne dla mieszkańców miasta Wschowy i Przyczyny Dolnej gdyż nastąpiła przerwa w dostawie wody od godziny 22:00 do 3:00 w nocy. (Planowane wyłączenie było do 10:00 rano).

Wykonaliśmy nowe rozprowadzenie wody w budynku ujęcia wody wykonane z rur kwasoodpornych, co zapewni długą żywotność nowej instalacji, oraz wymieniono odcinek głównej magistrali na terenie Ujęcia Wody. Obecnie planowane są kolejne etapy prac remontowych.

 

Więcej…