.

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O.

Informacja o złożonych ofertach w przetargu nieograniczonym

 

pn. WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE z dnia 25.10.2017r.

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10,

67-400 Wschowa

 

  1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia: 340 200zł brutto.
  2. Oferty otwarto dnia 25.10.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.
  3. Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:

 

Więcej…

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE

Termin składania ofert upływa w dniu 25 października 2017 r. o godz. 9:45.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, pokój nr 2

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.Prezes Zarządu
Marzena Janik

 

Więcej…

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości położonej przy ul. Polnej

 

Aktualizacja, 27.11.2017

1.      Data ogłoszenia: 17.10.2017 r.

2.      Termin Przetargu: 24.11.2017 r. godz. 1000

3.      Miejsce przetargu: siedziba Spółki komunalnej Wschowa Sp. z o.o.,

ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

4.      Termin wpłaty wadium: 21.11.2017 r.

5.      Rodzaj zamówienia: sprzedaż nieruchomości.

6.      Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

7.      Status: przetarg zakończony z wynikiem negatywnym.

8.      Załączniki: ogłoszenie o przetargu

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

położonej przy ul. Polnej

 

Aktualizacja 27.09.2017. Status: Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

1.      Data ogłoszenia: 21.09.2017 r.

2.      Termin Przetargu: 27.09.2017 r. godz. 1000

3.      Miejsce przetargu: siedziba Spółki komunalnej Wschowa Sp. z o.o.,

ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

4.      Termin wpłaty wadium: 25.09.2017 r.

5.      Rodzaj zamówienia: sprzedaż nieruchomości.

6.      Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

7.      Status:

8.      Zalącznik Ogłoszenie o przetargu ul. Polna .

 

Pierwszy etap modernizacji Ujęcia Wody

Spółka zakończyła pierwszy etap modernizacji Ujęcia Wody we Wschowie.

 

Więcej…

 

Ponad milion złotych dla Spółki

 

Pierwszy raz w historii swojej działalności gospodarczej  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. w ramach umowy partnerskiej w projekcie pt. “Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”  otrzyma ponad 1 000 000 zł. Wodociągowe przedsięwzięcie obejmujące Gminę Wschowa polegające miedzy innymi  na montażu zdalnego odczytu urządzeń rejestrujących przepływ wody, będzie realizowane przez Spółkę w 2018 roku.

Więcej…

 

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

UWAGA! MIESZKAŃCY WSCHOWY,

PRZYCZYNY DOLNEJ I NOWYCH OGRODÓW

 

OGŁOSZENIE !

SPÓŁKA KOMUNALNA WE WSCHOWIE

zawiadamia, ze z powodu dalszych prac remontowych na Ujęciu Wody

 

w dniach 26.08/27.08.2017 r.

od godz. 22 do godz. 10

nastąpi

całkowita przerwa w dostawie wody

W związku z powyższym należy zaopatrzyć się

w wodę na czas przerwy!


INFORMUJEMY, ŻE PRZEZ KILKA DNI WODA W SIECI

BĘDZIE CHLOROWANA, POMIMO TEGO BĘDZIE ZDATNA DO PICIA!

ZA POWSTAŁE NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY !!!

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Pod koniec lipca br. Spółka rozpoczęła pierwszy etap budowy sieci
kanalizacji sanitarnej  na ulicy Nowe Ogrody we Wschowie.  W ramach prac
budowlanych położony zostanie odcinek rurociągu o łącznej długości ponad
1900 metrów.

 

Więcej…

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o numerze ZPSK.03.VII.2017
pn. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.


Informacja o wyborze oferty.