.

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O.

UWAGA MIESZKAŃCY WSCHOWY I PRZYCZYNY DOLNEJ

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. informuje, że w związku ze stwierdzeniem pogorszenia jakości mikrobiologicznej wody podjęło działania prewencyjne. Polegają one na monitorowaniu sieci wodociągowej
i rozpoczęciu procesu chlorowania sieci.

W pobranych próbkach nie stwierdzono bakterii E. coli i enterokoków, dlatego ujęcie wody  nie zostało zamknięte przez PPIS w Nowej Soli, a jedynie wydano zalecenie przegotowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak również przegotowywanie wody służącej do mycia naczyń oraz czyszczenia powierzchni mających kontakt z żywnością.

 

Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli

Dotyczący jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego we Wschowie zaopatrującegow wodę mieszkańców Wschowy oraz Przyczyny Dolnej

Komunikat Nr 34 z dnia 7 grudnia 2017 r.

Uwaga! Dokument pdf może wyświetlać się w niewłaściwy sposób w niektórych przeglądarkach internetowych, do tego celu zalecamy użycie oprogramowania Adobe Reader

 

Nagrody św. Franciszka - za wieloletnią działalność na rzecz edukacji ekologicznej

Podczas Festiwalu Piosenki Ekologicznej zostały po raz pierwszy wręczone Nagrody św. Franciszka - za wieloletnią działalność na rzecz edukacji ekologicznej w Gminie Wschowa. Pierwsze dwie historyczne statuetki otrzymały: Pani Małgorzata Kordek i Aldona Mazurczyk . Obie Panie od ponad 10 lat współpracują ze Spółką realizując wiele przedsięwzięć promujących edukację ekologiczną wśród dzieci. Bardzo dziękujemy Paniom i życzymy wszystkiego najlepszego w życiu osobistym i zawodowym.
W przyszłym roku wręczona zostanie kolejna statuetka!!!

Więcej…

 

Festiwal Piosenki Ekologicznej

Składamy serdeczne podziękowania za udział i świetną zabawę wszystkim uczestnikom tegorocznego festiwalu piosenki ekologicznej.

Zapraszamy do fotogalerii.

 


Więcej…

 

Informacja o taryfach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Spółka Komunalna  Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie przy ul. Daszyńskiego 10 ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia

w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN ORAZ STAWEK OPŁAT

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

oraz o ofertach odrzuconych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o numerze   ZPSK.1.X.2017 pn. WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE
KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE  z dnia 25.10.2017r.


Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r.,

poz. 1579 z późn. zm.), przekazuje następujące informacje:

Więcej…

 

Galeria rewitalizacji cmentarza komunalnego

 

 

Więcej…

 

Uwaga! Bezpłatny parking 1 listopada

 

 

W dniu 1 listopada, w godzinach 7.00-18.00 Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. udostępni dla osób odwiedzających groby najbliższych bezpłatny parking. Wjazd na teren parkowania od strony ulicy Polna 3 we Wschowie.

 

„Śmieci się segreguje, a nie w piec pakuje” -Festiwal Piosenki Ekologicznej

Straż Miejska we Wschowie  włączyła się w organizację  Festiwalu piosenki ekologicznej . Organizatorami festiwalu są również  Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Spółka Komunalna oraz  Centrum Kultury i Rekreacji.

Straż Miejska oraz pozostali organizatorzy uzgodnili , iż tematem przewodnim tegorocznego festiwalu będzie  spalanie odpadów w instalacja przydomowych ( kotłowniach), emisji niebezpiecznych spalin do środowiska naturalnego i zagrożeń związanych z tym niebezpiecznym zjawiskiem jakim jest pojawiający się w naszym otoczeniu tzw. smog.


Festiwal odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku .

Więcej…