.

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu

 

Informacja o złożonych ofertach  w przetargu nieograniczonym

pn. Dostawa samochodu śmieciarki na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. z dnia 04.04.2018 r.

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

  1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia: 369 000,00 zł brutto.

  1. Oferty otwarto dnia 04.04.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.

  1. Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:

Więcej…

 

Życzenia Świąteczne

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

 

DOSTAWA  SAMOCHODU ŚMIECIARKI NA POTRZEBY

SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.

Więcej…

 

Zmiana godzin pracy PSZOK

 

UWAGA! Zmiana godzin pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

31.03.2018 do godziny 14.00

30.04.2018 dzień wolny

02.05.2018 dzień wolny

04-05.05.2018 do godziny 16.00

 

Spółka będzie odbierać odpady w gminie Niechlów

 

Spółka wygrała kolejny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Niechlów. Nowa umowa podpisana przez Panią Marzenę Janik – Prezesa Zarządu Spółki będzie obowiązywać przez następne dwanaście miesięcy. Wywóz odpadów będzie odbywał się na podstawie przekazanego harmonogramu odbioru opublikowanego na oficjalnej stronie Gminy Niechlów.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy zapytania o ofertę na:

"Usługi serwisowania i naprawy pojazdów Spółki Komunalnej Wschowa Sp z o.o."

Spółka Komunalna Wschowa Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa informuje, że w związku z zapytaniem o ofertę z dnia 12.12.2017 r. prowadzonym w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na Usługi serwisowania i naprawy pojazdów Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o., wpłynęła jedna oferta:

1. Paweł Lewandowski - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Firma Handlowo-Usługowa "Turbo" Eksport-Import Paweł Lewandowski", ul. Czereśniowa 2a, 67-400 Wschowa

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu.

Zamawiający zawarł umowę z jedynym oferentem.

(ww. treść do pobrania w formacie pdf)

 

Sprostowanie do ogłoszenia o taryfie


Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że w związku z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U z 2017r., 2180), która weszła w życie 12.12.2017r., od  1 stycznia 2018 roku  do 9 czerwca 2018 ceny za wodę i ścieki dla mieszkańców Wschowy  i Przyczyny Dolnej pozostają na poziomie cen z 2017 roku.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 r.

Wschowa

Rej. 1 A Wschowa ulice: Głogowska,  Ratuszowa, Plac Zamkowy, Kilińskiego, Powstańców Wlkp., Rynek, Rzeźnicka, Plac Farny, Kościelna, Łazienna, Herbergera, Lipowa, Parkowa, Bema, Klasztorna, Bohaterów Westerplatte, Pocztowa, Kuśnierska, Rzemieślnicza, Czarna , Plac Świętego Jana, Marii Konopnickiej, Poprzeczna, Nowa, Sportowa, Strzelecka, Kazimierza Wielkiego, Stablewskiego, Mickiewicza, Dworcowa, Miejscowości: Lgiń, Mały Bór, Klucz.

Rej. 1E Zabudowa wielorodzinna z rej. 1A

Rej 1 B - Czerlejewo, Siedlnica, Olbrachcice, Łęgoń.

Rej. 2 A – Wschowa ulice:  Daszyńskiego, Podgórna, Zakątek Kamienny, 17 Pułk Ułanów, Działkowa, Polna, Gospody, Głowackiego, Kurpińskiego, Chopina, Wieniawskiego, Szymanowskiego, Plac Kosynierów, Krótka, Staroleszczyńska, Lwia, Nowopolna, Strażacka,  Kopernika, Plac Ćwiczeń, Piaskowa.

 

Więcej…

 

Życzenia Świąteczne