.

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O.

Informacja o zgłoszonych ofertach

 

Ogłoszenie

Informacja o złożonych ofertach  w przetargu nieograniczonym

pn. „SERWIS I NAPRAWA POJAZDÓW SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O. 2018/2019”

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.,
ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia: 150 000,00 zł brutto
  2. Oferty otwarto dnia 12.06.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.
  3. Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:

Więcej…

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

„Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Zakup i dostawę samochodu dostawczego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”

Nr ref. . ZPZO.02.2018.

Załącznik.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

 

SERWIS I NAPRAWA POJAZDÓW SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O. 2018 /2019


Więcej…

 

UWAGA!!! Kolejny etap rewitalizacji cmentarza

W związku z kolejnym etapem rewitalizacji Cmentarza Komunalnego we Wschowie, od 4 czerwca br. rusza remont głównej alei  - odcinek między główną bramą, a kaplicą przycmentarną.

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA.


 

Powtórne zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu dostawczego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa

 

„ W związku z brakiem ofert na zapytanie ofertowe z dn. 24.04.2018 r."

ZAPYTANIE O OFERTĘ

 

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa,
KRS 0000170632.

składa w trybie bezprzetargowym –
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
- zapytanie o ofertę na :

„Zakup i dostawę samochodu dostawczego

na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”

Więcej…

 

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa,
KRS 0000170632.

ZAPYTANIE O OFERTĘ

Zamawiający składa w trybie bezprzetargowym –
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
- zapytanie o ofertę na :

„Zakup i dostawę samochodu dostawczego

na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”

Więcej…

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. : „Dostawa samochodu śmieciarki na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”.

Szczegóły w dokumencie poniżej.

informacja o wyborze oferty.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu

 

Informacja o złożonych ofertach  w przetargu nieograniczonym

pn. Dostawa samochodu śmieciarki na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. z dnia 04.04.2018 r.

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

  1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia: 369 000,00 zł brutto.

  1. Oferty otwarto dnia 04.04.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.

  1. Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:

Więcej…

 

Życzenia Świąteczne