.

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Ogłoszenie


Informacja o złożonych ofertach  w przetargu nieograniczonym

pn. DOSTAWA  CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM
NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.


Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.,
ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

  1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia: 196 800,00 zł brutto
  2. Oferty otwarto dnia 21.04.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.
  3. Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:

Oferta nr 1:

Oferta złożona przez firmę:

Fagros Sp. z o.o. sp.k.

Stara Dąbrowa 50

64-200 Wolsztyn

Cena ofertowa brutto:  177 000,-  zł

Okres gwarancji:   36 m-cy

Termin wykonania zamówienia: nie później niż 14 dni od dnia podpisania umowy .