.

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

DOSTAWA  CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 9:45.
Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.Prezes Zarządu
Marzena Janik

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie BIP dostawa ciągnika 04.17r.

SIWZ dostawa ciągnika 04.2017r.

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadcz. o spełn. war.

Załącznik nr 3 - ośwadcz. przesł. wyklucz.

Załącznik Nr 4 - oświadcz. o przyn. do gr. kapit.

Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 6 - projekt umowy