.

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Ogłoszenie

Informacja o złożonych ofertach  w przetargu nieograniczonym pn.

DOSTAWA  SAMOCHODU ŚMIECIARKI NA POTRZEBY

SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.

 

 

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.,
ul. Daszyńskiego 10, 6
7-400 Wschowa

1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia: 418 200 zł brutto.

2.      Oferty otwarto dnia 16.12.2016r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.

3.      Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:


Oferta nr 1:

Oferta złożona przez firmę:

GP TRUCK TRADING S.C., Grzegorz Kądziela, Agnieszka Kądziela, 
02-995 Warszawa, ul. Hoserów 13

Cena ofertowa brutto:  386 958  zł

Okres gwarancji:   6 m-cy


Termin wykonania zamówienia:  
nie później niż 14 dni od dnia podpisania umowy .