.

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

DOSTAWA  SAMOCHODU ŚMIECIARKI NA POTRZEBY

SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16 grudnia 2016 r. o godz. 9:45.
Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.

Prezes Zarządu
Marzena Janik

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie BIP - dostawa śmieciarki 2016r

SIWZ dostawa samochodu śmieciarki 2016r

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadcz. o spełn. war

Załącznik nr 3 - ośwadcz. przesł. wyklucz

Załącznik Nr 4 - zobowiąz. do udost. zasobów

Załącznik Nr 5 - oświadcz. o przyn. do gr. kapit.

Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 7 - projekt umowy