.

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego o numerze  ZPSK.10.X.2016 
pn. WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH 
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE, 
WOJ. LUBUSKIE  z dnia 13.10.2016r.

 

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty