.

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Informacja o złożonych ofertach w przetargu nieograniczonym

 

pn. WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE z dnia 13.10.2016r.

 

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.,

ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

 

  1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia:
    330 264 zł brutto.
  2. Oferty otwarto dnia 13.10.2016r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.
  3. Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:

 

Oferta nr 1:

 

Technika Sp. z o.o. , ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań

Cena ofertowa brutto:      277 992  zł

Termin płatności:   30 dni

Termin wykonania zamówienia: od dnia 24.10.2016r. lub od dnia podpisania umowy w późniejszym terminie do dnia 24.10.2017r.

 

Oferta nr 2:

 

Ekopartner Lubin sp. z o.o. , ul. Zielona 3, 59-300 Lubin

Cena ofertowa brutto:      307 692  zł

Termin płatności:   30 dni

Termin wykonania zamówienia: od dnia 24.10.2016r. lub od dnia podpisania umowy w późniejszym terminie do dnia 24.10.2017r.