.

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10;
67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13 października 2016 r. o godz. 9:45.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat. 

W załączeniu  pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.Prezes Zarządu 
Marzena Janik

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

SIWZ + zał. osady 2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.
Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :
WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE
Termin składania ofert upływa w dniu 13 października 2016 r. o godz. 9:45.
Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat.
W załączeniu  pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.
Prezes Zarządu
Marzena Janik