.

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Przetargi archiwalne

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

DOSTAWA  SAMOCHODU ŚMIECIARKI NA POTRZEBY

SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.

Więcej…

 

Postępowanie Przetargowe

Postępowanie Przetargowe

pn. "Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2016/2017".

Wygrało :
Konsorcjum firm:
- Lider: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
z siedzibą we Wschowie ul. Daszyńskiego 10
- Partner: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CYPRYS
Janina Roszkiewicz ul. Drzymały 12 67-120 Kożuchów


Konsorcjum firm reprezentowane jest przez Lidera:
Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o.
z siedzibą we Wschowie ul. Daszyńskiego 10

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego o numerze  ZPSK.10.X.2016 
pn. WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH 
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE, 
WOJ. LUBUSKIE  z dnia 13.10.2016r.

 

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o złożonych ofertach w przetargu nieograniczonym

 

pn. WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE z dnia 13.10.2016r.

 

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.,

ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

Więcej…

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10;
67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE

Więcej…

 
Więcej artykułów…