.

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Przetargi archiwalne

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na zapytanie:

Usługi serwisowania i naprawy pojazdów 
Spółki  Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. 
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, 
KRS 0000170632.

ZAPYTANIE O OFERTĘ

Zamawiający składa w trybie bezprzetargowym – 
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 
- zapytanie o ofertę na :

Usługi serwisowania i naprawy pojazdów
Spółki  Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

Więcej…

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632. 

ZAPYTANIE O OFERTĘ
na

„Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

UMOWA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dostawa samochodu śmieciarki na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa

 • Data ogłoszenia: 25.11.2015.
 • Numer ogłoszenia: 319128 - 2015.
 • Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 • Termin składania ofert: 04.12.2015.
 • Status: ZAKOŃCZONY.
 • Rodzaj zamówienia: dostawy
 • Załączniki: ogłoszenie, SIWZ.
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 •  

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli ofertę - pdf.
  Zawiadomienie o odrzuceniu oferty - pdf.

   
  Więcej artykułów…