.

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Budowa kanału sanitarnego

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na: Budowę kanału sanitarnego, przepompowni ścieków oraz rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych w obrębie Wschowa – Przyczyna Dolna.

 1. Data ogłoszenia: 23.08.2012r.
 2. Termin składania ofert: 17.09.2012r.
 3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 4. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 5. Status: zakończony.
 6. Nr postepowania: ZP/3/VIII/2012.
 7. Załączniki: 
  SIWZ
  zał. 9 do SIWZ
  zał. 10 do SIWZ: opis techniczny, informacja BIOZ, dobór przepompowni ścieków, projekt zagospodarowania terenu, profil rurociagu tłoczonego, profil kanałusanitarnego
  zał. 11 do SIWZ
  ogłoszenie o zamówieniu
 8. Sprostowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia: sprostowanie.
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.