.

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Puchar recyklingu Ministerstwa Budownictwa jest już we Wschowie !!!

Jeden zjazd, dwie uroczyste gale i siedem nagród. Tak można w skrócie opisać udział Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. w finale VIII edycji konkursu "Przeglądu Komunalnego" o Puchar Recyklingu organizowanego od 2000 roku przez spółkę ABRYS z Poznania. Na dwie finałowe gale wyjechała delegacja władz miejskich i Spółki w osobach: Krzysztof Grabka - Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Alicja Rogozińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, Roman Żaczyk - Prezes Zarządu Spółki, Halina Drgas - Członek Zarządu, Jerzy Janowski - Członek Zarządu.


Jak co roku nagrody za udział w konkursie "Przeglądu Komunalnego" wręczane są na dwóch uroczystych Galach, w ramach Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego, w którym uczestniczy każdego roku blisko 500 przedstawicieli administracji państwowej, władz samorządowych, sektora usług komunalnych, polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz innych instytucji i organizacji związanych z działalnością na rzecz ochrony środowiska. Gościem honorowym XI Gali Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego był prof. dr hab. Maciej Nowicki nowo powołany Minister Środowiska. W podniosłej atmosferze panującej w pawilonie 11 "Iglica" na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, władze Spółki - Halina Drgas, Roman Żaczyk i Jerzy Janowski, odebrały z rąk pani Jolanty Kolasińskiej Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa Ministerstwa Budownictwa najważniejszą z nagród ogólnopolskiego konkursu - Puchar Recyklingu Ministra Budownictwa.
To nie był koniec wyróżnień tego wieczoru. Chwilę później Krzysztof Grabka Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Alicja Rogozińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej oraz Halina Drgas - Członek Zarządu Społki odebrali wyróżnienie w postaci nagrody finansowej, czek na kwotę 3000 zł za działalność ekoedukacyjną Spółki. Nagrodę wręczył pan Grzegorz Skrzypczak- Prezes Zarządu Organizacji Odzysku ElektroEko, która była fundatorem nagrody. We wtorek zaraz po uroczystym otwarciu Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2007 odbyła się druga Gala finałowa konkursu. Gala, którą można bez wątpienia nazwać festiwalem nagród Spółki Komunalnej Wschowa. Burmistrz Krzysztof Grabka, Członkowie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej aż pięciokrotnie pojawiali się po odbiór wyróżnień. A oto one:
- wyróżnienie w kategorii "Srebrna Puszka ",
- Dyplom "Mistrza Edukacji Ekologicznej",
- statuetkę w kategorii "Zielony Kontakt",
- nagrodę finansową 7500 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- nagrodę finansową 10.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Wręczanie nagród uświetniły fanfary w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Wschowy - sekcji trąbek, zaproszonej przez organizatorów specjalnie na tę uroczystość.
Tegoroczny finał konkursu nie tylko wypromował wschowską Spółkę, umiejscawiając ją bardzo wysoko w ogólnopolskim rankingu firm zajmujących się nowoczesną gospodarką odpadami komunalnymi, ale przed wszystkim przedstawił Wschowę - Lidera przedsięwzięć proekologicznych dążących do poprawy stanu ochrony środowiska naturalnego.
Prowadzący "Galę" pan Zbigniew Grochal - aktor Teatru Wielkiego w Poznaniu w pewnym momencie stwierdził ..."iż niedługo w Sewr pod Paryżem złożymy statuetkę pod nazwą Wschowa".

przyg. Halina Drgas - członek zarządu Spółki