.

Naszą witrynę przegląda teraz 163 gości 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

 

SERWIS I NAPRAWA POJAZDÓW SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O. 2018 /2019


Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2018 r., godz 9.45
Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.

Dokument SIWZ wraz z załącznikami

 

 

Prezes Zarządu
Marzena Janik