.

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa,
KRS 0000170632.

ZAPYTANIE O OFERTĘ

Zamawiający składa w trybie bezprzetargowym –
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
- zapytanie o ofertę na :

„Zakup i dostawę samochodu dostawczego

na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”


Termin składania ofert upływa w dniu 7 maja 2018r. r. o godz. 10.00.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

W załączeniu specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.

 


Załączniki:

Treść ogłoszenia

Specyfikacja zamówienia