.

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. 
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, 
KRS 0000170632.

ZAPYTANIE O OFERTĘ

Zamawiający składa w trybie bezprzetargowym – 
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 
- zapytanie o ofertę na :

Usługi serwisowania i naprawy pojazdów
Spółki  Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.


Termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2016 r. o godz. 10.00.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat.

załączeniu przedstawiam specyfikację zamówienia wraz z załącznikami.

Prezes Zarządu
Marzena Janik


Załączniki:

Treść ogłoszenia

Specyfikacja zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz pojazdów do serwisowania

Załącznik nr 3 - Wzór Umowy