.

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Dostawa samochodu śmieciarki na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa

  • Data ogłoszenia: 25.11.2015.
  • Numer ogłoszenia: 319128 - 2015.
  • Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  • Termin składania ofert: 04.12.2015.
  • Status: ZAKOŃCZONY.
  • Rodzaj zamówienia: dostawy
  • Załączniki: ogłoszenie, SIWZ.
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  •