.

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Dostawa fabrycznie nowego samochodu śmieciarki

 

 

  1. Data ogłoszenia: 17.07.2013.
  2. Numer ogłoszenia: 145387 - 2013.
  3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  4. Termin składania ofert: 19.08.2013.
  5. Status: rostrzygnięty.
  6. Rodzaj zamówienia: dostawy
  7. Załączniki: ogłoszenie, SIWZ.
  8. Wyjaśnienia do SIWZ.
  9. Zawiadomienie o wybraniu oferty