.

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

Zamówieni publiczne na usługę na: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 20 03 01 
 

  1. Rodzaj zamówienia: usługa
  2. Tryb udzielenia zamówienia: z wolnej ręki jako zamówienie uzupełniające
  3. Status: zakończony
  4. Nr postepowania: ZP/1/I/2013
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.