.

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym
pn. „DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.” ZPSK.01.I.2019

 

Załącznik : Informacja o wyborze oferty

 

Informacja o złożonych ofertach w przetargu nieograniczonym

 

pn. „Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.” z dnia 07.11.2018 r.

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10,

67-400 Wschowa

  1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia:  370 000 zł brutto.
  2. Oferty otwarto dnia 22.02.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.
  3. Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:

Więcej…

 

WYMIANA WODOMIERZY GŁÓWNYCH

 

Spółka Komunalna Wschowa informuje, że od dnia 04.02.2019r. realizowana będzie wymiana wodomierzy głównych na wodomierze z nakładką radiową. W celu sprawnej realizacji przedsięwzięcia prosimy o przygotowanie lokalizacji wodomierza w sposób umożliwiający dostęp i montaż nowego urządzenia. W przypadku Państwa nieobecności, w skrzynce pocztowej pozostawimy wizytówkę z numerem telefonu, celem indywidualnego umówienia dogodnego terminu wymiany urządzenia.
Po wymianie urządzenia zostanie sporządzony protokół zawierający między innymi numer demontowanego licznika wody i zapis z jego odczytu oraz numer nowego wodomierza wraz z numerem nakładki radiowej i zapisem odczytu w chwili montażu.
Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, pracownicy realizujący wymianę liczników zostaną wyposażeni w identyfikatory podpisane przez Prezesa Spółki Komunalnej Wschowa oraz pisemne upoważnienie do wykonywania czynności.
W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Wodociągów i Kanalizacji Spółki Komunalnej Wschowa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00 pod numerem telefonu 65-540-16-24.

Harmonogram wymiany wodomierzy głównych

Więcej…

 

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.” ZPSK.01.I.2019


Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632,

Zawiadamia, że  w związku z pytaniami odnośnie przedmiotowego zamówienia Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert do dnia 22.02.2019 r. do godz. 09:50, tym samym uległ zmianie termin otwarcia ofert na dzień 22.02.2019 r. godz. 10:00, co spowodowało zmianę treści ogłoszenia w BZP.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

W załączeniu wyjaśnienia związane z treścią SIWZ, zmieniony po wyjaśnieniach załącznik nr 7 – projekt umowy oraz treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 512373-N-2019 z dnia 08.02.2019 r

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Załącznik nr 7 - projekt umowy

 

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Uwaga!!!
Mieszkańcy Wschowy
Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie zawiadamia, że z powodu prac modernizacyjnych w dniu14.02.2019r. od godziny 8.00 do godziny 14.00 nastąpi całkowita przerwa w dostawie wody. Ogłoszenie dotyczy ulic:Nowe Ogrody, Malinowa, Czereśniowa, Leśna,
Morelowa, Orzechowa, Wiśniowa, Sosnowa, Modrzewiowa, Jagodowa, Klonowa, Leszczynowa, Jabłoniowa.
Za powstałe niedogodności przepraszamy!!!

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

2019-02-08 18:13:13

 

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10;
67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

„DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.” (nr postępowania ZPSK.01.I.2019)

Termin składania ofert upływa w dniu 18 lutego 2019 r. o godz. 9:50.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat.

W załączeniu  pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.

 

Prezes Zarządu 
Marzena Janik

 

Więcej…

 

WYMIANA WODOMIERZY GŁÓWNYCH

 

Spółka Komunalna Wschowa informuje, że od dnia 04.02.2019r. realizowana będzie wymiana wodomierzy głównych na wodomierze z nakładką radiową. W celu sprawnej realizacji przedsięwzięcia prosimy
o przygotowanie lokalizacji wodomierza w sposób umożliwiający dostęp i montaż nowego urządzenia. W przypadku Państwa nieobecności, w skrzynce pocztowej pozostawimy wizytówkę z numerem telefonu, celem indywidualnego umówienia dogodnego terminu wymiany urządzenia.
Po wymianie urządzenia zostanie sporządzony protokół zawierający między innymi numer demontowanego licznika wody i zapis z jego odczytu oraz numer nowego wodomierza wraz z numerem nakładki radiowej i zapisem odczytu w chwili montażu.

Więcej…

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-01-25 19:25:46

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym
pn. „WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE
KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE” ZPSK.05.I.2018

ZAŁĄCZNIK: Informacja o wyborze oferty

 

Awaria magistrali wodociągowej

 

Spółka Komunalna  informuje, że w wyniku awarii magistrali wodociągowej DN300 w rejonie ul. Starowiejskiej mogą wystąpić problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

Za utrudnienia przepraszamy