.

Naszą witrynę przegląda teraz 156 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O.

Ogłoszenie

 

Informacja o złożonych ofertach  w przetargu nieograniczonym

pn. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej
Wschowa Sp. z o.o.


Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10,67-400 Wschowa


   1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia: 578 100 brutto.
  2. Oferty otwarto dnia 06.07.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.
  3. Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:


Oferta nr 1:


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Alicja” Sp. z o.o., Dębno Polskie, ul. Rawicka 2a,

63-900 Rawicz

Cena ofertowa brutto:                519 675,-  zł

Termin dostawy:   nie podano

Termin wykonania zamówienia: od dnia 16.07.2017r. do dnia 15.07.2018r.


Oferta nr 2:


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Pieprzyk” , ul Sarnowska 18a , 63-900 Rawicz

Cena ofertowa brutto:                502 086,-  zł

Termin dostawy:   nie podano

Termin wykonania zamówienia: od dnia 16.07.2017r. do dnia 15.07.2018r.


Oferta nr 3:


Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik, ul. Sławoszewska 2b, 63-220 Kotlin

Cena ofertowa brutto:                494 091,-  zł

Termin dostawy:   nie podano

Termin wykonania zamówienia: od dnia 16.07.2017r. do dnia 15.07.2018r.


Oferta nr 4:


F.H.U. Jarosław Kmito , Przyczyna Dolna 57 , 67-400 Wschowa

Cena ofertowa brutto:                501 126,60,-  zł

Termin dostawy:   8 godz.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 16.07.2017r. do dnia 15.07.2018r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZP/Z/1/2017

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Spółkę

Spółka Komunalna Wschowa  Sp. z o.o.

zaprasza do złożenia oferty na opracowanie "Wniosku o dofinansowanie i Studium Wykonalności wraz z pozostałymi wybranymi załącznikami do Wniosku, Programu FUNKCJONALNO Użytkowego kompleksowym doradztwem i działaniami optymalizacyjnymi na etapie przygotowania i oceny projektu oraz podpisywania umowy o dofinansowanie", dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegające na:

Uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wschowa z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu, które będzie współfinansowane ze środków UE w ramach Funduszu Spójności;

  • PROGRAM OPERACYJNY  INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
  • oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
  • Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.


Załączniki, ze względów technicznych są spakowane i pobierane z innego źródła. Do rozpakowanie tego archiwum nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie.


ZAŁĄCZNIKI

 

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

UWAGA! MIESZKAŃCY WSCHOWY,

PRZYCZYNY DOLNEJ I NOWYCH OGRODÓW

 

OGŁOSZENIE !

SPÓŁKA KOMUNALNA WE WSCHOWIE

zawiadamia, ze z powodu prac remontowych na Ujęciu Wody

w dniach 8.07/9.07.2017 r.

od godz. 22 do godz. 10

nastąpi

całkowita przerwa w dostawie wody

W związku z powyższym należy zaopatrzyć się

w wodę na czas przerwy!


INFORMUJEMY, ŻE PRZEZ KILKA DNI WODA W SIECI

BĘDZIE CHLOROWANA, POMIMO TEGO BĘDZIE ZDATNA DO PICIA!

ZA POWSTAŁE NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY !!!

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Uwaga: W związku z błędem literowym informuję o zmianie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

w przetargu nieograniczonym pn. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

– ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

 

Więcej…

 

Zakup nowego ciągnika

Spółka zakupiła ciągnik rolniczy marki Ursus z ładowaczem czołowym i kosiarką bijakową. Pojazd wraz z osprzętem wesprze działalność usługową działu gospodarki odpadami.

 

Więcej…

 

"Dzieci zakazują palić śmieci" - podsumowanie konkursu

W dniu 26 kwietnia 2016 roku o godz. 13/00 w sali posiedzeń miejskiego ratusza odbyło się podsumowanie konkursu o tematyce ekologicznej pt. ,Dzieci zakazują palić śmieci”. W podsumowaniu wzięli udział uczniowie i opiekunowie oraz vice burmistrz Pan Miłosz Czopek, insp. Tomasz Kłosowski Komendant wschowskiej Policji oraz organizatorzy.

Organizatorem konkursu był Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Spółka Komunalna oraz Straż Miejska Wschowa.

Na konkurs wpłynęły 43 prace w tym 33 prace z przedszkoli oraz 10 z szkół podstawowych.

Jury w składzie Przewodniczący – Waldemar Skrzypczak - UMiG Wschowa oraz członkowie –Witold Skorupiński - Straż Miejska, Piotr Dziełakowski - Spółka Komunalna Wschowa, st. sierz. Wioleta Dąbska –Komenda Powiatowa Policji Wschowa, Krzysztof Chruszczewski – CKiR Wschowa wybrało w kategorii przedszkoli cztery najlepsze prace oraz w kategorii szkół podstawowych jedną najlepsza pracę.

Ponadto Komendant Straży Miejskiej przyznał nagrodę specjalną.

Kategoria Przedszkoli:

I miejsce- Hubert Kosiński- Niepubliczne Przedszkole i Żłobek u Dula

II miejsce – Daria Golec- Niepubliczne Przedszkole ,,Happyland”

III miejsce – Zofia Bazylewicz- Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek III oraz Tomasz Dudziak - Niepubliczne Przedszkole ,,Happyland

Kategoria szkoły podstawowe

I miejsce- Kuba Hądzlik – Szkoła Podstawowa Nr 2

Nagroda Komendanta Straży Miejskiej:

Tomasz Dudziak - Niepubliczne Przedszkole ,,Happyland

Dbałości o czystości powietrza jest dla społeczności lokalnej bardzo ważna sprawą, dlatego też nie tylko należy karać sprawców zanieczyszczania powietrza, ale również edukować od najmłodszych lat a w perspektywie najbliższego czasu na pewno przyniesie to pożądany skutek. Mamy nadzieję, że przedmiotowy konkurs wpisze się już na stałe w coroczne dni obchodów ziemi.


Więcej…

 

Gminne Obchody Dnia Ziemi 2017

W środę, 26 kwietnia w Leśnictwie Krzyżowiec odbyły się
Gminne Obchody Dnia Ziemi,
które zostały zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa
oraz Nadleśnictwo Włoszakowice.

W wydarzeniu uczestniczyła młodzież z
8 szkół podstawowych z Gminy Wschowa.
Tego dnia odbył się bieg terenowy, podczas którego dzieci w poszczególnych punktach przebiegu trasy
zdobywali wiedzę na temat otaczającej nas przyrody.

Kolejno odbyło się spotkanie z dr Marcinem Bocheńskim z Uniwersytetu  Zielonogórskiego,
który bardzo ciekawie opowiadał o życiu ptaków w lesie.
Na zakończenie Gminnych Obchodów Dnia Ziemi zostały rozdane dyplomy i nagrody,
a następnie rozpalono ognisko i pieczono przy nim kiełbaski.

 

Więcej…

 

Ogłoszenie

Wschowa, 26.04.2017r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego 
o numerze ZPSK.01.IV.2017 pn. DOSTAWA  CIĄGNIKA WRAZ
Z OSPRZĘTEM NA POTRZEBY
SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.

Więcej…

 

Ogłoszenie


Informacja o złożonych ofertach  w przetargu nieograniczonym

pn. DOSTAWA  CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM
NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.


Więcej…