.

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Selektywna zbiórka odpadów

Zmiana godzin pracy PSZOK

 

UWAGA! Zmiana godzin pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

31.03.2018 do godziny 14.00

30.04.2018 dzień wolny

02.05.2018 dzień wolny

04-05.05.2018 do godziny 16.00

 

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY NIECHLÓW

 

W związku z wygranym przetargiem w dniu 28 lutego 2017 roku Spółka podpisała umowę na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Niechlów. Umowa zawarta została na czas określony tj. do końca grudnia 2017 roku.

 

Zasady postępowania z odpadami komunalnymi dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wzgórza Lgińskie"

ODPADY OPAKOWANIOWE

ZE SZKŁA BEZBARWNEGO I KOLOROWEGO
Do pojemników typu IGLO w kolorze zielonym i białym WRZUCAMY:
- butelki po napojach,
- słoiki.
NIE WRZUCAMY:
- szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła zbrojonego, luster),
- szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze),
- żarówek, świetlówek, kineskopów,
- szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych.
Ważnejest:
- by nie mieszać szkła kolorowego z białym, czyli do pojemników koloru białego wrzucamy opakowania ze szkła bezbarwnego, a opakowania ze szkła kolorowego do pojemnika koloru zielonego.

Więcej…

 

Selektywna zbiórka odpadów

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW OPAKOWAŃ ZE SZKŁA, TWORZYW SZTUCZNYCH, MAKULATURY NA TERENIE GMINY WSCHOWA

 

Mieszkańcy Wschowy!

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa, każdy kto wytwarza odpady jest zobowiązany do ich selektywnej zbiórki. W związku z powyższym pragniemy zachęcić wszystkich wschowian do czynnego udziału w programie promującym selektywną zbiórkę odpadów. Aby ułatwić Państwu to zadanie, na terenie miasta ustawiono pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, papieru oraz szkła. Tego rodzaju odpady można wystawiać również we workach pobranych nieodpłatnie w Spółce. Poniżej przedstawiamy także kilka niezbędnych rad dotyczących świadomej i właściwej segregacji odpadów. Prosimy przeczytać, zastanowić się i wykorzystać tę wiedzę! Zadbajmy wspólnie o nasze lokalne środowisko !!!

 

Więcej…