.

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Przetargi aktualne

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym
pn. „DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.” ZPSK.01.I.2019

 

Załącznik : Informacja o wyborze oferty

 

Informacja o złożonych ofertach w przetargu nieograniczonym

 

pn. „Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.” z dnia 07.11.2018 r.

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10,

67-400 Wschowa

  1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia:  370 000 zł brutto.
  2. Oferty otwarto dnia 22.02.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.
  3. Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:

Więcej…

 

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.” ZPSK.01.I.2019


Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632,

Zawiadamia, że  w związku z pytaniami odnośnie przedmiotowego zamówienia Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert do dnia 22.02.2019 r. do godz. 09:50, tym samym uległ zmianie termin otwarcia ofert na dzień 22.02.2019 r. godz. 10:00, co spowodowało zmianę treści ogłoszenia w BZP.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

W załączeniu wyjaśnienia związane z treścią SIWZ, zmieniony po wyjaśnieniach załącznik nr 7 – projekt umowy oraz treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 512373-N-2019 z dnia 08.02.2019 r

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Załącznik nr 7 - projekt umowy

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

2019-02-08 18:13:13

 

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10;
67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

„DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.” (nr postępowania ZPSK.01.I.2019)

Termin składania ofert upływa w dniu 18 lutego 2019 r. o godz. 9:50.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat.

W załączeniu  pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.

 

Prezes Zarządu 
Marzena Janik

 

Więcej…

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-01-25 19:25:46

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym
pn. „WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE
KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE” ZPSK.05.I.2018

ZAŁĄCZNIK: Informacja o wyborze oferty

 
Więcej artykułów…