.

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych.
2. Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i goršcej wody).
3. Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody.
4. Budownictwo.
5. Przygotowanie terenu pod budowę.
6. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna.
7. Wykonywanie instalacji budowlanych.
8. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych.
9. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską.
10. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.
11. Wynajem pozostałych środków transportowych.
12. Działalność rachunkowo-księgowa.
13. Kierowanie w zakresie działalności społecznej.
14. Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania.
15. Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej.
16. Działalność administracyjna związana z obronš cywilnš.
17. Ochrona przeciwpożarowa.
18. Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne.
19. Pogrzeby i działalność pokrewna.
20. Pozostałą działalność produkcyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana.
21. Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu.
22. Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach.
23. Działalność usługowa pozostała.